vodja pisarne, organizacija dogodkov in zbiranje sredstev