antropolog

Dr. Dan Podjed je raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani ter izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju izdelkov in storitev po meri ljudi. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je njegova dela dvakrat uvrstila med izjemne nacionalne dosežke na področju znanosti, in sicer leta 2011 in 2021.

Na okrogli mizi bo osvetlil, kako se naša notranja naravnanost zrcali na področju politike in v družbi na splošno.