univ. dipl. psihologinja, mag. znanosti

Že v zgodnjih najstniških letih sem posegala po psihološki literaturi in spoznavala načine kako bolje razumeti sebe, druge in svet. Takrat sem se tudi prvič za krajši čas srečala z meditacijo.

Dodiplomski študij psihologije in podiplomski študij sociologije vsakdanjega življenja sta mi ponudila priložnost, da se z raziskovanjem človekove duševnosti ukvarjam tudi poklicno. Že več kot desetletje sem zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, v zadnjih letih na področju promocije duševnega zdravja. V svoje delo pogosto vključujem tudi čuječnost, saj velja za enega izmed najbolj obetavnih načinov ohranjanja in izboljševanja duševnega zdravja.

Osebno sem se s čuječnostjo pobližje spoznala pred nekaj leti, v obdobju intenzivnega življenjskega dogajanja. Čuječnost je našla mene in jaz sem našla njo. Z ohranjanjem redne prakse postaja način mojega življenja in bivanja.

Izkušnje na področju čuječnosti:

  • Opravljen spletni tečaj MBSR (Palouse, 2014)
  • Opravljen Uvodni tečaj čuječnosti (Društvo za razvijanje čuječnosti, 2016)
  • Opravljen 8-tedenski nadaljevalni tečaj Čuječnost v psihoterapiji (SFU, 2016)
  • Opravljen 6-tedenski tečaj Mindful Educator Essentials (Mindful Schools, ZDA, 2016)
  • Opravljen intenzivni 7-dnevni napredni trening za učitelje čuječnosti – 1. stopnja  (Inštitut IPSA v sodelovanju z Eluned Gold, Univerza v Bangorju, 2016)
  • Od leta 2015 dalje – izvedba številnih delavnic in predavanj na temo čuječnosti, objava strokovnih in poljudnih prispevkov s področja čuječnosti
  • Od leta 2016 dalje: strokovno vodenje projekta Čuječnost v šolah
  • Izvedba predavanja na 3-dnevni mednarodni konferenci MINDfulness 2016 v Ljubljani
  • 3-dnevni temeljni seminar Mindfulness Based Compassionate Living (2017, izvajalec dr. Erik van den Brink)