0 All Booked All Booked All Booked 25932 Uvodni program čuječnosti https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-celje-3/?event_date=2024-09-10&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2024-09-10

Uvodni program čuječnosti

10. 09. 2024 Od 20:00 do 22:30
  • Celje Lokacija:
  • Torki ob 18:00 Termini:
  • 10. 9. 2024 Začetek:
  • 5. 11. 2024 Zaključek:
  • 220 € / 320 € / 380 € Kotizacija:
Prijava 2024-09-10 20:00 2024-09-10 22:30 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti Celje info@cujecnost.org

Realnost naših življenj je, da  smo preobremenjeni z močnimi dražljaji, ki tekmujejo za našo pozornost: vedno nove informacije, odnosi, prisotnost na spletu, obveznosti ali drugo. Možnost za umik iz hrupa dobimo šele takrat, ko se umaknimo vase, v prostor tišine, katerega potrebujemo namensko negovati, da bi se povezali s sabo in postali notranje usklajeni.

Z redno prakso čuječnosti dostopamo do prostora znotraj nas, ki nam omogoča, da se reguliramo in na globinski način povežemo s sabo. S pomočjo raziskovanja lastnega doživljanja lažje razumemo sebe in na ta način izstopimo iz kaotičnega hrupa, ki nas obdaja in se usmerimo v prostor tišine znotraj nas, kar nam omogoča vzdrževanje duševnega ravnovesja.

Kaj je čuječnost

Čuječnost (mindfulness) je pozornost posebne kakovosti, usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se le-ta odvija iz trenutka v trenutek (Kabat-Zinn). Čuječnost tako zaobjema dve ravni, dve razsežnosti: pozornost – ohranjanje, vzpostavljanje, usmerjanje; ter način pozornosti – odprto, z dopuščanjem, zaupanjem, brez vnaprejšnjih sodb (Bishop idr., 2004).

Čuječnost je človeku prirojena sposobnost, ki jo hkrati lahko tudi razvija, načrtno ali nenačrtno. Odprta, sprejemajoča zavestna pozornost človeku pomaga, da ohranja in razvija radovednost in hvaležnost, prijaznost in hkrati stabilnost, tako do tega, kar doživlja v sebi, kot do zunanjega sveta. Z namenom zmanjševanja človeškega trpljenja (dukka) so v daljni preteklosti budistični menihi razvili skupino sistematičnih pristopov, s katerimi lahko posameznik razvija čuječnost in si s tem oblikuje možnosti za zmanjševanje splošnega stresa – kot pravimo danes.

Sodobna znanost je prepoznala vrednost teh pristopov in čuječnost je v psihologiji uporabljena kot način, ki bistveno prispeva k povečanju zavedanja mentalnih procesov, ki sodelujejo pri emocionalnem distresu in nezdravem, škodljivem vedenju. Hkrati je psihološka znanost prepoznala, da je čuječno zavedanje bistveno pri oblikovanju bolj spretnega odziva na mentalne procese, kar se nenazadnje kaže v spremembah v vedenju. Kompleksni mehanizmi, ki se odvijajo ob izvajanju vadbe čuječnosti pa izboljšujejo tudi fizično počutje in zdravje.

Več o čuječnosti >>

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Cognitive Therapy (na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski program. Dobro premišljena struktura MBCT programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku.

Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način. Svoje doživljanje lahko neposredno poveže z izreki, kot so: »Da bi lahko razumel druge, moraš najprej razumeti sebe« in »Bodi ti sprememba, ki jo želiš videti«.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 26 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vadbe čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o uvodnih programih >>

Vtisi udeležencev

“V največjo pomoč je bil mentor. Bil je zelo prijazen in sočuten, ima dober občutek za soljudi, zato vedno najde pravo mero vztrajnosti in spodbude pri vprašanjih. Pridobila sem novo strategijo za spopadanje s stresnimi situacijami in se naučila bolje sprejemati samo sebe in svoje negativne občutke.”

“Sproščenost na srečanjih, postopno pridobivanje izkušenj in znanja o čuječnosti. Celotno vzdušje je bilo zelo pozitivno, podporno. V pomoč mi je bila skripta in zvočni posnetki, razpoložljivost učitelja, možnost debatiranja o dilemah, ovirah. Pridobila sem ogromno – zraven prvih izkušenj meditiranja še več notranjega miru, sredstev za spopadanje s stresom, čudovite spomine…”

“Sebastian ima neverjeten dar za vodenje skupine. Zame je zelo hitro ustvaril varen prostor, kjer sem lahko rekla in vprašala karkoli sem želela. Njegov pristop je prijazen, hkrati profesionalen in prijateljski. Približal se je z znanjem, ki ga ima veliko, nikoli ni pustil, da bi kaj obviselo v zraku, ostalo nepojasnjeno. Delil je svoje izkušnje, delčke sebe. Hvaležna sem mu za vse to in upam, da bom še velikokrat lahko meditirala ob njegovem vodenju.”

(udeleženci programa čuječnosti pri Sebastianu Krawczyk, 2021 in 2022)

Lokacija in termini

Srečanja bodo potekala v prostorih društva Srečališče v Celju, na naslovu Vodnikova 13, in sicer ob torkih od 18:00 do 20:30, in sicer:

10.9.Prepoznavanje avtomatskega pilota
17.9.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
24.9. Soočanje s stresom
1.10.Biti prisoten
8.10.Misli niso dejstva
15.10. Sočutna skrb zase
22.10.Kako lahko poskrbim zase
29.10.Zaradi šolskih počitnic srečanja ne bo
5.11.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Poldnevno srečanje bo v soboto, 19. oktobra 2024 od 9. do 15. ure.

Cena in prijava

Naša želja je, da omogočamo programe čuječnosti vsem, zato vas vabimo, da višino kotizacije izberete glede na svoje finančne zmožnosti. Prava cena je tista, katero boste izbrali sami.

VrstaZnesekOpis
Standardna cena380 €

Znesek vključuje donacijo, ki omogoča subvencionirano udeležbo na programu še nekomu, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Dodatna sredstva gredo neposredno v Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo.

Osnovna cena320 €

Znesek pokriva osnovne stroške za izvedbo tečaja, kot so honorar učitelja čuječnosti, materialni ter administrativni stroški in najem prostorov.

Subvencionirana cena220 €

Subvencionirana cena je namenjena študentom, upokojencem, nezaposlenim in ostalim, ki se programa sicer ne bi mogli udeležiti iz finančnih razlogov. Prilagodljivo višino kotizacije omogoča Sklad za psihosocialno podporo. Prosimo, stopite v stik z nami, če bi želeli višino subvencionirane cene dodatno prilagoditi. Pogoj za udeležbo po subvencionirani ceni je vsaj 80-odstotna prisotnost na programu.

Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

Končni rok za prijavo je torek, 3. september 2024. V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Bishop, R. S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph007

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalec programa


Sebastian Krawczyk