0 All Booked All Booked All Booked 24791 Uvodni program čuječnosti | Breda Smej https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-cujecnosti-online-breda-smej-2/?event_date=2021-12-07&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-12-07

Uvodni program čuječnosti | Breda Smej


  • Torki ob 18:30 Termini:
  • 7. 12. 2021 Začetek:
  • 25. 1. 2022 Konec:
  • 180 € - 310 € Cena:
Prijava 2021-12-07 18:30 2021-12-07 20:30 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti | Breda Smej Aplikacija Zoom info@cujecnost.org

Čuječnost je način, kako lahko sami poskrbimo zase, posredno pa s tem prispevamo k dobrobiti drugih in dobrobiti planeta. Ob rednem in predanem izvajanju čuječnosti se mobilizirajo in izgrajujejo notranje moči za osebnostno rast, samozdravljenje in samoobnavljanje organizma. Čuječnost sicer ni odgovor na vse življenjske tegobe, vendar pa je mogoče le-te bolj jasno zaznavati in se zavestno in odgovorno odločati o ustreznosti svojega nadaljnjega delovanja, če je naš um odprt, sprejemajoč in stabilen.

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih zaznav in namer ter zunanjega dogajanja.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, lahko pa jo tudi sistematično razvijamo. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja, samospoštovanja in večjo kvaliteto življenja nasploh, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa). Dobro premišljena struktura programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o Uvodnih programih

Program mi je prinesel veliko novega. Kako biti čuječ v danem trenutku. Tukaj in zdaj. In pa stavek, ki se mi zakoreninil globoko v srce – VREDU JE TAKO KOT ČUTIM <3

 

S programom sem pridobila nekoliko več potrpežljivosti, umirjenosti in nove veščine spoprijemanja s stresom, s katerimi se lažje in bolj učinkovito soočam s vsakodnevnimi izzivi.

 

Spoznala sem, da je potrebno tudi v slabem stanju vztrajati in čustva ne potlačiti. Začela sem poimenovati svoja čustva, misli in fizično stanje telesa, tako lažje sprejmem težje trenutke in vem, da se moram soočiti z njimi in se od tega nekaj naučiti. Se učim meditirati.

 

Umirjena, sproščena in prijetna energija izžareva od učiteljice Brede, hvala!

 

(udeleženci Uvodnega programa čuječnosti pri Bredi Smej)

 

Lokacija in termini

Srečanja bodo potekala preko aplikacije Zoom ob torkih od 18:30 do 20:30, in sicer:

7. 12.Prepoznavanje avtomatskega pilota
14. 12.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
21. 12.Soočanje s stresom
28. 12.Biti prisoten
4. 1. Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
11. 1.Misli niso dejstva
18. 1.Skrb zase: Moč iz sočutja
25. 1.   Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje bo potekalo v soboto, 8. 1. 2021 od 10:00 do 16:00.

Dodatno, 9. srečanje bo približno osem tednov po zadnjem srečanju.

Cenik

Naša želja je, da omogočamo programe čuječnosti vsem, zato vas vabimo, da višino kotizacije izberete glede na svoje finančne zmožnosti. Prava cena je tista, katero boste izbrali sami.

VrstaZnesekOpis
Standardna cena310 €

Znesek vključuje donacijo, ki omogoča subvencionirano udeležbo na programu še nekomu, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Dodatna sredstva gredo neposredno v Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo.

Osnovna cena260 €

Znesek pokriva osnovne stroške za izvedbo tečaja, kot so honorar učitelja čuječnosti, materialni ter administrativni stroški.

Subvencionirana cena180 €

Subvencionirana cena je namenjena študentom, upokojencem, nezaposlenim in ostalim, ki se programa sicer ne bi mogli udeležiti iz finančnih razlogov. Prilagodljivo višino kotizacije omogoča Sklad za psihosocialno podporo. Prosimo, stopite v stik z nami, če bi želeli višino subvencionirane cene dodatno prilagoditi.

Cena vključuje uvodni telefonski razgovor, 8 srečanj po 2 uri, 6-urno celodnevno srečanje, dodatno (9.) srečanje, posnetke vodenih vaj ter gradivo. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 8 in 12 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi programa.

Viri

Černetič (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2): 73–92.

Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson H, Fricchione GL, Hunink MG (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE 10(4): e0124344. doi:10.1371/journal. pone.0124344.

Hempel S, Taylor SL, Marshall NJ in sod. (2014). Evidence Map of Mindfulness [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US). Dostopno na naslovu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK268640/

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 78(6): 519–528.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa: Breda Smej


Breda Smej