0 All Booked All Booked All Booked 24252 Uvodni program čuječnosti | Ljubljana | Anja Sagadin https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-ljubljana-anja-sagadin/?event_date=2021-09-04&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-09-04

Uvodni program čuječnosti | Ljubljana | Anja Sagadin


  • Sobote ob 10:00 Termini:
  • 4. 9. 2021 Začetek:
  • 6. 11. 2021 Konec:
  • 180 € - 310 € Cena:
Prijava 2021-09-04 10:00 2021-09-04 12:30 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti | Ljubljana | Anja Sagadin Zaloška cesta 54, 1000 Ljubljana info@cujecnost.org

Ljudje smo naravnani tako, da kar naprej nekaj počnemo, smo zelo zaposleni in neprestano prehajamo iz ene aktivnosti v drugo – pri tem pa pozabljamo na stik s seboj, s svojim telesom, svojimi čustvi in mislimi. Čuječnost nas uči ravno tega – da pridemo v stik sami s seboj, se ustavimo v svojih življenjih in se začnemo zavedati sebe, drugih in okolice. Uči nas biti bolj prisotne v tem trenutku. V svojem življenju namreč lahko zamudimo veliko dogodkov, ravno zato, ker se ne zavedamo tega, kar se nam dogaja.

Čuječnost vsak posameznik doživlja na svoj, unikaten način. Večji del programa je namenjen prakticiranju vaj čuječnosti, kar pomeni, da lahko vsak udeleženec prek svoje osebne izkušnje izkusi, kaj čuječnost je.  Vabljeni k raziskovanju samega sebe ter razvijanju poglobljenega vpogleda vase.

Kaj je čuječnost

Čuječnost (mindfulness) je pozornost posebne kakovosti, usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se le-ta odvija iz trenutka v trenutek (Kabat-Zinn). Čuječnost tako zaobjema dve ravni, dve razsežnosti: pozornost – ohranjanje, vzpostavljanje, usmerjanje; ter način pozornosti – odprto, z dopuščanjem, zaupanjem, brez vnaprejšnjih sodb (Bishop idr., 2004).

Čuječnost je človeku prirojena sposobnost, ki jo hkrati lahko tudi razvija, načrtno ali nenačrtno. Odprta, sprejemajoča zavestna pozornost človeku pomaga, da ohranja in razvija radovednost in hvaležnost, prijaznost in hkrati stabilnost, tako do tega, kar doživlja v sebi, kot do zunanjega sveta. Z namenom zmanjševanja človeškega trpljenja (dukka) so v daljni preteklosti budistični menihi razvili skupino sistematičnih pristopov, s katerimi lahko posameznik razvija čuječnost in si s tem oblikuje možnosti za zmanjševanje splošnega stresa – kot pravimo danes.

Sodobna znanost je prepoznala vrednost teh pristopov in čuječnost je v psihologiji uporabljena kot način, ki bistveno prispeva k povečanju zavedanja mentalnih procesov, ki sodelujejo pri emocionalnem distresu in nezdravem, škodljivem vedenju. Hkrati je psihološka znanost prepoznala, da je čuječno zavedanje bistveno pri oblikovanju bolj spretnega odziva na mentalne procese, kar se nenazadnje kaže v spremembah v vedenju. Kompleksni mehanizmi, ki se odvijajo ob izvajanju vadbe čuječnosti pa izboljšujejo tudi fizično počutje in zdravje.

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Cognitive Therapy (na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski program. Dobro premišljena struktura MBCT programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku.

Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način. Svoje doživljanje lahko neposredno poveže z izreki, kot so: »Da bi lahko razumel druge, moraš najprej razumeti sebe« in »Bodi ti sprememba, ki jo želiš videti«.

V prvem delu tečaja smo usmerjeni v urjenje naše pozornosti, kako jo vračamo na predmet osredotočanja, kako jo vzdržujemo. Ta vadba poteka preko zaznavanja telesa, misli, čustev, okolice. Zaznavanje lahko poteka tako v mirovanju, kot v gibanju, hoji.

V drugem delu tečaja je poudarek na razvijanju načina pozornosti: učimo se nežnosti, prijaznosti, dopuščanja, da so stvari takšne kot so – in odkrivamo, kako to vpliva na naše nadaljnje ravnanje, na našo aktivnost. Kot pravi Jon Kabat-Zinn, avtor programa Mindfulness Based Stress Reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa): »Če upamo, da bomo prišli nekam, ali da se bomo razvili na kakršenkoli način, lahko začnemo le tam, kjer smo. Če ne vemo dobro, kje pravzaprav smo … je zelo mogoče, da se bomo vrteli v krogih«.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 26 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vadbe čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

V primeru prepovedi zbiranja oseb izven družinskega kroga ali prepovedi zbiranja več kot deset ljudi,  bo program izveden preko spleta.

Več o uvodnih programih

Najbolj mi je bila všeč izkušnja s preobrati v doživljanju. Voditeljico sem doživela kot zelo prijetno in temeljito osebo.

 

Všeč mi je bilo vodenje Anje, skupina in dinamika, ki se je znotraj skupine vzpostavila. Všeč so mi bile meditacije in postopno napredovanje teh. Skozi izkušnjo pridobiš veliko, predvsem pa sem pridobila večji kontakt sama s seboj, prizemljenost, krepila sem sočutje in ljubeznivost do sebe ter z vsem skupaj gradila na sebi, kot osebi. V podporo mi je bila celotna skupina in Anja v vlogi vodje.

 

(udeleženci programa čuječnosti pri Anji Sagadin, 2021)

Lokacija in termini

Srečanja bodo potekala na naslovu Zaloška cesta 54, v Ljubljani. Prostor se nahaja na Zaloški ulici 54, nasproti Tržnice Moste, v večnadstropni stavbi v 1. nadstropju. Program bo potekal ob sobotah od 10:00 do 12:30, in sicer:

4.9.Prepoznavanje avtomatskega pilota
11.9.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
18.9. Soočanje s stresom
25.9.Biti prisoten
2.10.Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
9.10.Misli niso dejstva
23.10.Skrb zase: Moč iz sočutja
30.10.Srečanje odpade
6.11.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje bo v soboto, 16. oktobra 2021 od 10. do 16. ure.

Cenik

Naša želja je, da omogočamo programe čuječnosti vsem, zato vas vabimo, da višino kotizacije izberete glede na svoje finančne zmožnosti. Prava cena je tista, katero boste izbrali sami.

VrstaZnesekOpis
Standardna cena310 €

Znesek vključuje donacijo, ki omogoča subvencionirano udeležbo na programu še nekomu, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Dodatna sredstva gredo neposredno v Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo.

Osnovna cena260 €

Znesek pokriva osnovne stroške za izvedbo tečaja, kot so honorar učitelja čuječnosti, materialni ter administrativni stroški in najem prostorov.

Subvencionirana cena180 €

Subvencionirana cena je namenjena študentom, upokojencem, nezaposlenim in ostalim, ki se programa sicer ne bi mogli udeležiti iz finančnih razlogov. Prilagodljivo višino kotizacije omogoča Sklad za psihosocialno podporo. Prosimo, stopite v stik z nami, če bi želeli višino subvencionirane cene dodatno prilagoditi.

Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 6 in 9 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

Končni rok za prijavo je sobota, 28. avgust 2021V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Bishop, R. S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph007

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa


Anja Sagadin