0 All Booked All Booked All Booked 23979 Uvodni program čuječnosti | Ivona Ljubičič https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-ljubljana-ljubicic/?event_date=2022-02-17&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2022-02-17

Uvodni program čuječnosti | Ivona Ljubičič

17. 02. 2022 Od 18:30 do 21:00
  • Ljubljana Lokacija:
  • Petki ob 17:30 Termini:
  • 18. 2. 2022 Začetek:
  • 8. 4. 2022 Konec:
  • 180 € - 310 € Cena:
Prijava 2022-02-17 18:30 2022-02-17 21:00 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti | Ivona Ljubičič Ljubljana info@cujecnost.org

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih zaznav in namer ter zunanjega dogajanja.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, lahko pa jo tudi sistematično razvijamo. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja, samospoštovanja in večjo kvaliteto življenja nasploh, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa). Dobro premišljena struktura programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o uvodnih programih

Na delavnico čuječnosti sem prišla, ker se nisem znala ustaviti in ker sem iskala ponoven stik s seboj. Moje predstave o tem, kaj čuječnost sploh je, so bile zelo meglene … Ko smo začeli meditirati v sedečem položaju in ko sem odkrila meditacijski tabure, pa so se stvari začele spreminjati. Ostajanje z dihanjem in sprejemanje dihanja kot sidra me je navdušilo in navdahnilo. Velik premik se mi je zgodil tudi na celodnevnem dogodku. Takrat in tudi kasneje sem doživela nekaj uvidov, ki mi nakazujejo kako zdravilna je lahko čuječnost. Hvaležna sem za skupino, za tehnike, ki smo jih spoznali in za Ivono, ki nas je nežno in ljubeče vodila. Gesti ljubeče naklonjenosti in nežnosti do sebe ter obet rasti iz semen, ki sem jih zasejala… vse to me navdaja s toplim pričakovanjem za čas, ki prihaja… Hvala.

 

Všeč mi je bilo, da sem bil del skupine, ki je poizkusila nekaj novega in si tako razširil obzorja. Pridobil sem znanje oz. orodja za introspekcijo, ki mi pomaga pri boljšem razumevanju sebe in drugih ljudi.

 

Ivono sem doživela kot senzibilno, osredotočeno učiteljico z močnim fokusom in vztrajnostjo. Všeč mi je bila njena prilagodljivost in vztrajno, ljubeče nagovarjanje nas tečajnikov k potrpežljivosti do samih sebe pri izvajanju vaj.

 

(udeležeci Uvodnega programa čuječnosti pri Ivoni Ljubičič)

Ukrepi in omejitve

V skladu z aktualnimi omejitvami, je ob prihodu na srečanje potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Na srečanjih bomo upoštevali ukrepe in priporočila za preprečevanje širjenja okužb (maske, medsebojna razdalja, zračenje prostorov).

Termini

Srečanja bodo potekala na Cankarjevi cesti 9, v Ljubljani ob petkih od 17:30 do 20:00, in sicer:

18. 2.Prepoznavanje avtomatskega pilota
25. 2.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
4. 3.Soočanje s stresom
11. 3.Biti prisoten
18. 3.Misli niso dejstva
25. 3.Skrb zase: Moč iz sočutja
1. 4.Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
8. 4.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje bo v nedeljo, 27. marca, od 10:00 do 16:00.

Cena in prijava

Naša želja je, da omogočamo programe čuječnosti vsem, zato vas vabimo, da višino kotizacije izberete glede na svoje finančne zmožnosti. Prava cena je tista, katero boste izbrali sami.

VrstaZnesekOpis
Standardna cena310 €

Znesek vključuje donacijo, ki omogoča subvencionirano udeležbo na programu še nekomu, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Dodatna sredstva gredo neposredno v Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo.

Osnovna cena260 €

Znesek pokriva osnovne stroške za izvedbo tečaja, kot so honorar učitelja čuječnosti, materialni ter administrativni stroški in najem prostorov.

Subvencionirana cena180 €

Subvencionirana cena je namenjena študentom, upokojencem, nezaposlenim in ostalim, ki se programa sicer ne bi mogli udeležiti iz finančnih razlogov. Prilagodljivo višino kotizacije omogoča Sklad za psihosocialno podporo. Prosimo, stopite v stik z nami, če bi želeli višino subvencionirane cene dodatno prilagoditi.

Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 6 in 9 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti. Pridržujemo si pravico do spremembe ali odpovedi programa.

Viri

Černetič (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2): 73–92.

Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson H, Fricchione GL, Hunink MG (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE 10(4): e0124344. doi:10.1371/journal. pone.0124344.

Hempel S, Taylor SL, Marshall NJ in sod. (2014). Evidence Map of Mindfulness [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US). Dostopno na naslovu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK268640/

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 78(6): 519–528.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa


Ivona Ljubičič