0 All Booked All Booked All Booked 24343 Uvodni program čuječnosti – dopoldanski | Maja Bajt https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-online-dopoldanski-bajt/?event_date=2021-12-03&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2021-12-03

Uvodni program čuječnosti – dopoldanski | Maja Bajt


  • Srede ob 8:45 Termini:
  • 3. 11. 2021 Začetek:
  • 22. 12. 2021 Konec:
  • 180 € - 310 € Cena:
Prijava 2021-12-03 08:45 2021-12-03 10:45 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti – dopoldanski | Maja Bajt Aplikacija Zoom info@cujecnost.org

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (mindfulness) je pozornost posebne kakovosti, usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se le-ta odvija iz trenutka v trenutek (Kabat-Zinn). Čuječnost tako zaobjema dve ravni, dve razsežnosti: pozornost – ohranjanje, vzpostavljanje, usmerjanje; ter način pozornosti – odprto, z dopuščanjem, zaupanjem, brez vnaprejšnjih sodb (Bishop idr., 2004).

Čuječnost je človeku prirojena sposobnost, ki jo hkrati lahko tudi razvija, načrtno ali nenačrtno. Odprta, sprejemajoča zavestna pozornost človeku pomaga, da ohranja in razvija radovednost in hvaležnost, prijaznost in hkrati stabilnost, tako do tega, kar doživlja v sebi, kot do zunanjega sveta. Z namenom zmanjševanja človeškega trpljenja (dukka) so v daljni preteklosti budistični menihi razvili skupino sistematičnih pristopov, s katerimi lahko posameznik razvija čuječnost in si s tem oblikuje možnosti za zmanjševanje splošnega stresa – kot pravimo danes.

Sodobna znanost je prepoznala vrednost teh pristopov in čuječnost je v psihologiji uporabljena kot način, ki bistveno prispeva k povečanju zavedanja mentalnih procesov, ki sodelujejo pri emocionalnem distresu in nezdravem, škodljivem vedenju. Hkrati je psihološka znanost prepoznala, da je čuječno zavedanje bistveno pri oblikovanju bolj spretnega odziva na mentalne procese, kar se nenazadnje kaže v spremembah v vedenju. Kompleksni mehanizmi, ki se odvijajo ob izvajanju vadbe čuječnosti pa izboljšujejo tudi fizično počutje in zdravje.

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Cognitive Therapy (na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski program. Dobro premišljena struktura MBCT programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku.

Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način. Svoje doživljanje lahko neposredno poveže z izreki, kot so: »Da bi lahko razumel druge, moraš najprej razumeti sebe« in »Bodi ti sprememba, ki jo želiš videti«.

V prvem delu tečaja smo usmerjeni v urjenje naše pozornosti, kako jo vračamo na predmet osredotočanja, kako jo vzdržujemo. Ta vadba poteka preko zaznavanja telesa, misli, čustev, okolice. Zaznavanje lahko poteka tako v mirovanju, kot v gibanju, hoji.

V drugem delu tečaja je poudarek na razvijanju načina pozornosti: učimo se nežnosti, prijaznosti, dopuščanja, da so stvari takšne kot so – in odkrivamo, kako to vpliva na naše nadaljnje ravnanje, na našo aktivnost. Kot pravi Jon Kabat-Zinn, avtor programa Mindfulness Based Stress Reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa): »Če upamo, da bomo prišli nekam, ali da se bomo razvili na kakršenkoli način, lahko začnemo le tam, kjer smo. Če ne vemo dobro, kje pravzaprav smo … je zelo mogoče, da se bomo vrteli v krogih«.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 26 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vadbe čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Osemtedenski program bo potekal preko aplikacije Zoom, ki jo lahko uporabljate na računalniku ali telefonu in vam ponuja spoznavanje temeljnih teoretskih znanj, vaj in tehnik čuječnosti iz udobja vašega doma.

Več o uvodnih programih

Med in po tečaju sem se bolj zavedala sebe v danem trenutku. Uvidela sem, da misel ni nujno resnica in da se vse situacije spreminjajo, kar me je navdalo z občutkom optimizma in svobode.

 

S programom sem veliko pridobila,v začetku si nisem mislila da terja le to toliko dela na sebi. Zdaj stopam v odnose močnejša, bolj zaupam sebi, mirnejsa sem, dan pa mi kjub enakemu urniku vseeeno poteka počasnejše, bolj doživeto, čuteče…

 

V času udeležbe so postala ključna vodila mojega delovanja besede: zaupaj, vse kar čutiš, misliš in čustvuješ je v redu. Lahko opazuješ, kaj se v tem trenutku dogaja s tvojim telesom, čustvi, mislimi in na ta način ustvarjaš razliko med tem, kar je v tebi in kaj prihaja iz okolja. Lahko počakaš, da zaznaš, začutiš in šele nato odreagiraš na dražljaj, ki prihaja iz okolja. Navdušena nad celostnim pristopom in vabilu k prijaznemu in mehkemu odnosu do sebe.

 

Maja Bajt je vrhunska učiteljica čuječnosti. Svoje strokovno znanje s področja psihologije združuje s svojo človečnostjo in odlično predaja svoje znanje naprej.

 

(udeleženci programa čuječnosti pri Maji Bajt)

Termini

Srečanja bodo potekala preko aplikacije Zoom ob sredah od 8:45 do 10:45, in sicer:

3.11.Prepoznavanje avtomatskega pilota
10.11.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
17.11. Soočanje s stresom
24.11.Biti prisoten
1.12.Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
8.12.Misli niso dejstva
15.12.Skrb zase: Moč iz sočutja
22.12.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje bo v soboto, 11. decembra 2021, od 10. do 16. ure.

Dodatno, 9. srečanje bo v sredo, 19. januarja 2022 od 8:45 do 10:45.

Cenik in prijava

Naša želja je, da omogočamo programe čuječnosti vsem, zato vas vabimo, da višino kotizacije izberete glede na svoje finančne zmožnosti. Prava cena je tista, katero boste izbrali sami.

VrstaZnesekOpis
Standardna cena310 €

Znesek vključuje donacijo, ki omogoča subvencionirano udeležbo na programu še nekomu, ki si tega sicer ne bi mogel privoščiti. Dodatna sredstva gredo neposredno v Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo.

Osnovna cena260 €

Znesek pokriva osnovne stroške za izvedbo tečaja, kot so honorar učitelja čuječnosti, materialni ter administrativni stroški.

Subvencionirana cena180 €

Subvencionirana cena je namenjena študentom, upokojencem, nezaposlenim in ostalim, ki se programa sicer ne bi mogli udeležiti iz finančnih razlogov. Prilagodljivo višino kotizacije omogoča Sklad za psihosocialno podporo. Prosimo, stopite v stik z nami, če bi želeli višino subvencionirane cene dodatno prilagoditi.

Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri, 6-urno celodnevno srečanje, dodatno srečanje 1 mesec po koncu tečaja, digitalno gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 6 in 10 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Bishop, R. S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph007

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalec programa


Maja Bajt