0 All Booked All Booked All Booked 22454 Uvodni program v Ljubljani | Tina Turk https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-v-ljubljani-tina-turk/?event_date=2020-01-08&reg=1 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-01-08

Uvodni program v Ljubljani | Tina Turk


  • srede ob 18:00 Termini:
  • 8. 1. 2020 Začetek:
  • 4. 3. 2020 Konec:
  • od 180 do 290 € Cena:
Prijava 2020-01-08 18:00 2020-01-08 20:30 Europe/Ljubljana Uvodni program v Ljubljani | Tina Turk Cankarjeva 9, Ljubljana info@cujecnost.org
Uvodni program Ljubljana

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih zaznav in namer ter zunanjega dogajanja.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, lahko pa jo tudi sistematično razvijamo. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja, samospoštovanja in večjo kvaliteto življenja nasploh, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Več o čuječnosti

Opis programa

Tina v vseh svojih tečajih posebno pozornost namenja konceptu ljubeče naklonjenosti (loving kindness) ter sočutju do sebe.

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji predvsem na programu Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa) ter delno na Na čuječnosti temelječi kognitivni terapiji (Mindfulness based cognitive therapy). Dobro premišljena struktura programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem. Pogovor o izkušnji pa lahko pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o uvodnih programih

Program je potekal sočasno z zelo težkim obdobjem v mojem življenju, ki je od mene zahteval veliko napora, energije, postavljanja meja in odločitev za naprej. Preko tečaja in procesa, ki ga je sprožil v meni, sem se predvsem naučila z zavedanjem in distanco pogledati na situacijo, se zavestno odločiti (kjer bi sicer reagirala impulzivno), biti do sebe ljubeča in si dovoliti poskrbeti zase. Vsekakor bom nadaljevala s prakso, ker vidim kakšen učinek ima stik s tukaj in sedaj na moje življenje in (samo)zavedanje. Vsekakor želim pohvaliti tudi vodenje. Tina s svojo umirjenostjo in stikom s sabo kar vabi v notranjo tišino. Hvaležna sem za to izkušnjo.

(udeleženka spomladanskega programa čuječnosti, 2019)

Termini

Ob sredah od 18:00 do 20:30, in sicer:

8.1.Prepoznavanje avtomatskega pilota
15.1.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
22.1.Soočanje s stresom
29.1.Biti prisoten
5.2.Misli niso dejstva
12.2.Skrb zase: Moč iz sočutja
19.2.Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
26.2.
4.3.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje: sobota, 8. februar, od 10:00 do 16:00, na lokaciji Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana.

Cena in prijava

Cena programa se giblje od 180 do 290 €, določite jo sami glede na vaše finančne zmožnosti. Subvencionirano ceno omogoča Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo, v katerega lahko prispevate tudi vi. Cenik je dostopen tukaj. Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 8 in 12 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

Končni rok za prijavo je ponedeljek, 23. december 2019. V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Černetič (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2): 73–92.

Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson H, Fricchione GL, Hunink MG (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE 10(4): e0124344. doi:10.1371/journal. pone.0124344.

Hempel S, Taylor SL, Marshall NJ in sod. (2014). Evidence Map of Mindfulness [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US). Dostopno na naslovu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK268640/

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 78(6): 519–528.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa


Tina Turk
Tina Turk