0 All Booked All Booked All Booked 2167 Uvodni program v Kranju https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-marec-kranj/?event_date=2019-03-13&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2019-03-13

Uvodni program v Kranju


  • od 180 do 290 € Cena:
  • srede ob 18:15 Termini:
  • 13. 3. 2019 Začetek:
  • 8. 5. 2019 Konec:
Prijava 2019-03-13 17:15 2019-03-13 19:45 Europe/Ljubljana Uvodni program v Kranju Kovačnica, Župančičeva 22, Kranj maja.bajt@cujecnost.org

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (angl. Mindfulness) je eden izmed najbolj obetavnih načinov za ohranjanje in izboljševanje duševnega zdravja, učinkovito orodje za osebnostno rast in psihološko spoprijemanje s težavami. S čuječnostjo se učimo zavedati svojega doživljanja (telesnih občutkov, misli, čustev, zunanjega dogajanja), ne da bi se poskušali doživljaju izogniti in ga kakorkoli spreminjati.

Krepitev zavedanja je za čustveni in osebnostni razvoj vsakega posameznika ključnega pomena, saj predstavlja pomembno orodje za učenje izbire in doseganje vedenjskih, osebnostnih in doživljajskih sprememb, povečuje možnost izbire odziva na dražljaje znotraj in izven sebe.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, ki pa jo lahko sistematično razvijamo in krepimo z različnimi vajami in tehnikami. Razvijanje čuječnosti ima številne koristi za posameznika: boljša skrb zase, izboljšanje splošnega počutja, večja kvaliteta življenja, občutje notranje mirnosti, zmanjšanje doživljanja stresa, tesnobnosti, depresivnosti, izboljšanje medosebnih odnosov, bolj polno doživljanje življenja (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), z nekaterimi elementi na čuječnosti temelječe kognitivne terapije (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski, temveč kot psihoedukativni program. Dobro premišljena in temeljito preverjena struktura MBSR programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in duševne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

V osmih tednih bodo udeleženci spoznali temeljne vaje čuječnosti (vaja pregled telesa, sedeča meditacija, meditativno gibanje, meditativna hoja, druge krajše vaje čuječnosti, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti na čuječen način), poleg tega pa se bomo skupaj lotevali tudi različnih tematik, ki lahko pripomorejo k večji kakovosti vašega bivanja in boljšemu počutju (medosebna komunikacija, spoprijemanje s stresom, čuječnost v vsakodnevnem življenju, sočutje do sebe itd). Udeležba v programu spodbuja tudi aktivno vadbo čuječnosti doma, s pomočjo avdio posnetkov.

Več o uvodnih programih

Termini

Ob sredah od 18:15 do 20:45, in sicer:

13. marecPrepoznavanje avtomatskega pilota
20. marecSoočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
27. marecBiti prisoten – zavedanje dihanja in telesa v gibanju
3. aprilSoočanje s stresom
10. aprilSprejemanje in dopuščanje
17. aprilStresna komunikacija, čuječnost v odnosi
24. aprilIzbira življenjskega stila, skrb in sočutje do sebe
8. majČuječnost v vsakodnevnem življenju – kako ohranjati redno prakso

Poldnevno srečanje: sobota, 20. april 2019

Cena in prijave

Cena programa se giblje od 180 do 290 €, določite jo sami glede na vaše finančne zmožnosti. Cenik je dostopen tukaj. Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in pol, eno poldnevno srečanje (predvidoma sobota, 20. april 2018), tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo med 8 in 12 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je ponedeljek, 11. marec 2019. V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Černetič (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2): 73–92.

Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson H, Fricchione GL, Hunink MG (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE 10(4): e0124344. doi:10.1371/journal. pone.0124344.

Hempel S, Taylor SL, Marshall NJ in sod. (2014). Evidence Map of Mindfulness [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US). Dostopno na naslovu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK268640/

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 78(6): 519–528.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa: Maja Bajt