Psihosocialna podpora po zdravljenju raka


Pot onkoloških bolnikov se po koncu zdravljenja včasih še ne konča. Mnogo bolnikov še nekaj let po zaključku zdravljenja poroča o vrsti dolgotrajnih in zapoznelih učinkih, ki nastanejo kot posledica bolezni in/ali zdravljenja (Lengacher et al. 2009). Dolgotrajni in zapozneli učinki največkrat zajemajo kronično utrujenost, bolečine, osteoporozo, motnje spanja ter tudi nekatere psihosocialne dejavnike, kot so strah pred vrnitvijo bolezni, depresija, tesnobnost in zmanjšana kakovost življenja (Carlson et al., 2013).

Zaradi vse večjega števila bolnikov z rakom, boljše diagnostike in boljšega zdravljenja, se število prebolelih bolnikov raka veča. Uspeli smo torej podaljšati življenje, a vendar – je to življenje tudi dovolj kakovostno?

Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS

Ministrstvo za zdravje RS

Projekt je del programa ROZA, ki ga vodi Europa Donna

Program ROZA

 

Programi čuječnosti za onkološke bolnike veliko obetajo

Programi čuječnosti so že v mnogih državah del celostne oskrbe in rehabilitacije. Številne raziskave kažejo, da ima program ugodne učinke na zdravje in blagostanje. Precejšnja vrednost programov čuječnosti se je pokazala zlasti za zniževanje simptomov stresa, depresije, anksioznosti, pri stranskih učinkih zdravljenja, utrujenosti, nespečnosti in kakovosti življenja. Ugotovili so tudi, da čuječnostna meditacija pri tovrstni populaciji povečuje občutek nadzora, ki je pomemben napovedovalec poteka te bolezni (Matchim et al., 2011). Pri ženskah z rakom na dojki so ugotovili, da udeležba na programih čuječnosti vpliva na zmanjšanje stresa, boljšo prilagoditev na bolezen in večjo kakovost življenja (Witek-Janusek et al., 2008).

Več o preteklih raziskavah si lahko preberete tukaj: Vpliv na čuječnosti osnovanih intervencij na kakovost življenja pri bolnicah z rakom dojk 

S prvim programom čuječnosti za bolnice z rakom dojk in rodil po zdravljenju smo začeli z januarjem 2017. V prvi meri je bil program namenjen bolnicam po končanem zdravljenju, a smo v program sprejeli tudi bolnice, ki so trenutno v fazi zdravljenja. Pri tem sodelujemo z Europo Donno, slovenskim združenjem za boj proti raku dojk. V maju smo kot partnerji združenja Europe Donne uspešno pridobili sredstva, namenjena izvedbi programov po različnih krajih Slovenije za naslednja tri leta. To pomeni, da bomo naslednja tri leta lahko programe izvajali brezplačno. To je velik dosežek, saj bomo s programom zajeli tudi tiste udeleženke, ki bi si sicer program težje financirale.

Vpetost projekta v raziskovanje

Programe in njihovo uspešnost bomo redno spremljali. Pri tem sodelujemo s Centrom za psihoterapijo in svetovanje (Cordis), Inštitutom za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA), Katedro za družinsko medicino s sedežem na Medicinski fakulteti v Ljubljani in Univerzo na Primorskem, Oddelkom za psihologijo v Kopru. V sklopu projekta načrtujemo dve magistrski nalogi. Prva naloga bo zajela podatke kvalitativno ter obravnavala doživljanje udeleženk po programu (januar–februar 2017). Druga naloga bo podatke pridobila kvantitativno ter jih primerjala na nekaterih izbranih vprašalnikih in lestvicah pred in po programu (2017–2018).

Informiranje prijateljev in sorodnikov, ki se z boleznijo srečujejo ali pa so raka preživeli, je ključno za uspešno izvajanje projekta. Vabimo vas, da informacije podelite naprej. Več o projektu ROZA si lahko preberete v decembrski številki novic Europa Donna (str. 8-9).

Besedilo: Špela Miroševič, vodja projekta

Literatura

Carlson LE, Waller A, Groff SL, Giese-Davis J, Bultz BD (2013). What goes up does not always come down: patterns of distress, physical and psychosocial morbidity in people with cancer over a one year period. Psychooncology, 22(1): 168–176.

Lengacher, C. A., Johnson‐Mallard, V., Post‐White, J., Moscoso, M. S., Jacobsen, P. B., Klein, T. W., … & Goodman, M. (2009). Randomized controlled trial of mindfulness‐based stress reduction (MBSR) for survivors of breast cancer. PsychoOncology, 18(12): 1261–1272.

Matchim, Y., Armer, J. M., & Stewart, B. R. (2011). Mindfulness-based stress reduction among breast cancer survivors: a literature review and discussion. In Oncology nursing forum, 38(2): 61–71.

Witek-Janusek, L., Albuquerque, K., Chroniak, K. R., Chroniak, C., Durazo-Arvizu, R., & Mathews, H. L. (2008). Effect of mindfulness based stress reduction on immune function, quality of life and coping in women newly diagnosed with early stage breast cancer. Brain, behavior, and immunity, 22(6): 969–981.

Book your prijavnica