Kako deluje knjižnica?


Knjižnica čuječnosti je zbirka knjig in revij o čuječnosti, psihoterapiji in osebnostni rasti. Organizirana je po principu osebne lastnine v skupni uporabi. To pomeni, da jo sestavlja gradivo, ki ostaja v lasti posameznih članov, ki si s knjižnico omogočajo medsebojno izposojo gradiva.

Ob pristopu v knjižnico člani podpišejo pristopno izjavo, ki ureja tudi knjižnična pravila. Vsakdo lahko omogoči izposojo svojih knjig, tako da jih prinese na naslov Knjižnice čuječnosti, pri čemer knjige ostanejo v njegovi lasti. Knjige so opremljene z nalepko, ki beleži ime in kodo lastnika. Lastnik lahko na svojo željo knjige kadarkoli umakne iz Knjižnice in znova razpolaga z njimi na običajen način. V primeru izgube ali uničenja gradiva, je član upravičen do nadomestnega gradiva ali ustrezne kupnine.

Knjižnica obsega gradivo z naslednjih področij: budizem, čuječnost, dušeslovje, filozofija, kognitivna znanost, leposlovje, nevroznanost, psihologija, psihoterapija, religije, sociologija in socialna psihologija.

Pogodba o članstvu
Izjava o sprejemu knjižnega gradiva

Osnovna pravila


  • Izposoja gradiva je mogoča zgolj članom Društva za razvijanje čuječnosti in je za njih brezplačna.
  • Za vse vrste gradiva velja redni rok izposoje 14 dni.
  • Če želi član/ica podaljšati rok izposoje, to lahko stori pred iztekom vsakokratnega roka izposoje.
  • Rok izposoje je mogoče podaljšati večkrat, vendar je najdaljši skupni rok izposoje 42 dni. Če gradivo ni rezervirano, se lahko po vrnitvi takoj ponovno izposodi.
  • Če član/ica z vrnitvijo posamezne enote gradiva zamuja več kot 30 dni, izgubi pravico do nadaljnje izposoje, dokler ne vrne dotične enote.
  • Člani Knjižnice izposojenega gradiva ne smejo posojati tretjim osebam.
  • Ob izgubi gradiva mora član/ica izgubljeno gradivo nadomestiti z gradivom enake kakovosti ali plačati znesek v vrednosti gradiva, ki ga določi Knjižnica.

Vpogled v knjižnico


Vse knjige so katalogizirane v sistemu Librarika, ki beleži lastnike posamezne enote gradiva, izposojo, vračila in zamude pri vračilu. Knjižnični katalog je javno dostopen na spletni strani: https://cujecna.librarika.com.

Še niste včlanjeni? Pošljite sporočilo na knjiznica@cujecnost.org. Uporaba knjižnice je omejena na člane Društva za razvijanje čuječnosti. Postanite član

Book your prijavnica