Dobrodošli v Društvu za razvijanje čuječnosti


Naše poslanstvo

Širimo razumevanje, raziskovanje in prakso čuječnosti med posamezniki, v organizacijah in v skupnosti. Z razvijanjem človekovega zavedanja krepimo dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

V Društvu združujemo psihoterapevte, psihologe, pedagoge in druge posameznike z izkušnjami prakse čuječnosti. Spodbujamo njihovo izobraževanje in procese prenosa znanj. V Društvu dajemo velik pomen ustvarjanju skupnosti kot podpornega okolja za osebnostni razvoj vseh ljudi.

Smo nevladna organizacija v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

Statut
Pridruži se

Vizija

Predstavljamo si prihodnost, kjer je čuječnost del vsakdana tako v osebnem življenju posameznika, kot v delovnem okolju, zdravstvu, izobraževanju in drugih družbenih institucijah. Refleksivna in sočutna družba podpira konstruktivne odnose do samega sebe, drugih bitij in okolja, v katerem živimo.

Društvo ima pri tem ključno vlogo kot prostor srečevanja, raziskovanja in prakse čuječnosti. Še posebej si prizadeva za odprtost in dostopnost vsakomur, ne glede na raznolike osebne okoliščine.

Svojo vizijo uresničujemo:

 • z organizacijo skupin za prakso čuječnosti,
 • z izvajanjem psihoedukativnih programov namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (osebe na prestajanju kazni zapora, oboleli za rakom, osebe z motnjami razpoloženja),
 • s spodbujanjem izpopolnjevanja izvajalcev programov v obliki delavnic, kongresov ter intervizij,
 • z raziskovalno dejavnostjo na področju čuječnosti,
 • s sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.

Vrednote

 • Spoštovanje. V medsebojnih odnosih postavljamo v ospredje temeljno dostojanstvo vsakogar izmed nas, ki izhaja že zgolj iz tega, da obstajamo kot živa bitja. 
 • Odprtost in radovednost. Ustvarjamo prostore dialoga, ki omogočajo refleksijo, sobivanje raznolikih pogledov in medsebojno razumevanje.
 • Osebna integriteta. Pri osebni in strokovni etiki nas vodi skladnost v mišljenju, govoru in dejanjih. 
 • Sočutje. Negujemo ranljivost in zaupamo v moč nenasilja. 
 • Dostopnost. Želimo si, da bi se pri nas počutili sprejeti in dobrodošli. Spodbujamo prostovoljstvo, dobrodelnost in udeleženost širše skupnosti, da bi prakso čuječnosti približali vsem, ne glede na osebni dohodek. 
 • Skupnost. Ustvarjanje skupnosti in njena podpora oživljata naše poslanstvo in vizijo.

Organigram


Pisarna


Katarina Cerar Bajde
Nuša Kapš
Anja Ćorić

 

Upravni odbor


Žan Rojc
Žan Rojc
Katarina Cerar Bajde
Jure Vraničar
Jure Vraničar
Anja Ćorić

 

Častno razsodišče


Urban Bolarič
Urban Bolarič
Sebastian Krawczyk
Anja Sagadin

 

Nadzorni odbor


Nuša Kapš
Blaž Bajec
Ljudmila Štebe

 

Učitelji čuječnosti


Tina Turk
Tina Turk
Anja Ćorić
Katarina Cerar Bajde
Breda Smej
Eva Požar

 

Učitelji čuječnosti v izobraževanju


Urška Golob
Urška Golob
Ivona Ljubičič
Špela Miroševič
Špela Miroševič
Žan Rojc
Žan Rojc
Sebastian Krawczyk
Anja Sagadin

 

Partnerske organizacije in financerji


SFU_logo
cnvos_logo
logo_filantropija

kakosilogo

sklad_05

prostovoljstvo_logotip

consulta_logo

Ministrstvo za zdravje RS

 

Osnovni podatki o organizaciji


 ELEKTRONSKI NASLOV

info@cujecnost.org

 POŠTNI NASLOV

Društvo za razvijanje čuječnosti

Cankarjeva cesta 9

1000 Ljubljana

 TELEFON

069 955 754

POSLOVNI PODATKI

Davčna številka: 57659222

Matična številka: 4075196000

IBAN: SI56 6100 0001 0265 760

SWIFT BIC: HDELSI22

Book your prijavnica