Dobrodošli v Društvu za razvijanje čuječnosti


Naše poslanstvo

Širimo razumevanje, raziskovanje in prakso čuječnosti med posamezniki, v organizacijah in v skupnosti. Z razvijanjem človekovega zavedanja krepimo dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

V Društvu združujemo psihoterapevte, psihologe, pedagoge in druge posameznike z izkušnjami prakse čuječnosti. Spodbujamo njihovo izobraževanje in procese prenosa znanj. V Društvu dajemo velik pomen ustvarjanju skupnosti kot podpornega okolja za osebnostni razvoj vseh ljudi.

Smo nevladna organizacija v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja (odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport).

Statut
Pridruži se

Vizija

Predstavljamo si prihodnost, kjer je čuječnost del vsakdana tako v osebnem življenju posameznika, kot v delovnem okolju, zdravstvu, izobraževanju in drugih družbenih institucijah. Refleksivna in sočutna družba podpira konstruktivne odnose do samega sebe, drugih bitij in okolja, v katerem živimo.

Društvo ima pri tem ključno vlogo kot prostor srečevanja, raziskovanja in prakse čuječnosti. Še posebej si prizadeva za odprtost in dostopnost vsakomur, ne glede na raznolike osebne okoliščine.

Svojo vizijo uresničujemo:

 • z organizacijo skupin za prakso čuječnosti,
 • z izvajanjem psihoedukativnih programov namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (osebe na prestajanju kazni zapora, oboleli za rakom, osebe z motnjami razpoloženja),
 • s spodbujanjem izpopolnjevanja izvajalcev programov v obliki delavnic, kongresov ter intervizij,
 • z raziskovalno dejavnostjo na področju čuječnosti,
 • s sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.

Vrednote

 • Spoštovanje. V medsebojnih odnosih postavljamo v ospredje temeljno dostojanstvo vsakogar izmed nas, ki izhaja že zgolj iz tega, da obstajamo kot živa bitja. 
 • Odprtost in radovednost. Ustvarjamo prostore dialoga, ki omogočajo refleksijo, sobivanje raznolikih pogledov in medsebojno razumevanje.
 • Osebna integriteta. Pri osebni in strokovni etiki nas vodi skladnost v mišljenju, govoru in dejanjih. 
 • Sočutje. Negujemo ranljivost in zaupamo v moč nenasilja. 
 • Dostopnost. Želimo si, da bi se pri nas počutili sprejeti in dobrodošli. Spodbujamo prostovoljstvo, dobrodelnost in udeleženost širše skupnosti, da bi prakso čuječnosti približali vsem, ne glede na osebni dohodek. 
 • Skupnost. Ustvarjanje skupnosti in njena podpora oživljata naše poslanstvo in vizijo.

Organigram


Upravni odbor


Žan Rojc
Eva Požar
Katarina Cerar Bajde
Špela Miroševič
Špela Miroševič
Jure Vraničar
Anja Sagadin
Anja Sagadin
Ivona Ljubičič
Urška Golob
Urška Golob

Častno razsodišče


Urban Bolarič
Urban Bolarič
Cirila Zorenč
Tina Turk
Tina Turk

Nadzorni odbor


Tonika Marić
Ljudmila Štebe
Ksenija Zor

Učitelji čuječnosti


Tina Turk
Tina Turk
Breda Smej
Maja Bajt
Eva Požar
Katarina Cerar Bajde
Žan Rojc

Učitelji čuječnosti v izobraževanju


Ivona Ljubičič
Špela Miroševič
Špela Miroševič
Sebastian Krawczyk
Sebastian Krawczyk
Anja Sagadin
Anja Sagadin

Partnerske organizacije in financerji


SFU_logo
cnvos_logo
logo_filantropija

kakosilogo

sklad_05

prostovoljstvo_logotip

consulta_logo

Ministrstvo za zdravje RS

Osnovni podatki o organizaciji


 ELEKTRONSKI NASLOV

info@cujecnost.org

 POŠTNI NASLOV

Društvo za razvijanje čuječnosti

Cankarjeva cesta 9

1000 Ljubljana

 TELEFON

069 955 754

POSLOVNI PODATKI

Davčna številka: 57659222

Matična številka: 4075196000

IBAN: SI56 6100 0001 0265 760

SWIFT BIC: HDELSI22