Dobrodošli v Društvu za razvijanje čuječnosti


Naše poslanstvo

Širimo razumevanje, raziskovanje in prakso čuječnosti med posamezniki, v organizacijah in v skupnosti. Z razvijanjem človekovega zavedanja krepimo dostop do notranjih virov moči, sočutja in kreativnih načinov reševanja problemov.

V Društvu združujemo psihoterapevte, psihologe, pedagoge in druge posameznike z izkušnjami prakse čuječnosti. Spodbujamo njihovo izobraževanje in procese prenosa znanj. V Društvu dajemo velik pomen ustvarjanju skupnosti kot podpornega okolja za osebnostni razvoj vseh ljudi.

Statut
Pridruži se

Vizija

Predstavljamo si prihodnost, kjer je čuječnost del vsakdana tako v osebnem življenju posameznika, kot v delovnem okolju, zdravstvu, izobraževanju in drugih družbenih institucijah. Refleksivna in sočutna družba podpira konstruktivne odnose do samega sebe, drugih bitij in okolja, v katerem živimo.

Društvo ima pri tem ključno vlogo kot prostor srečevanja, raziskovanja in prakse čuječnosti. Še posebej si prizadeva za odprtost in dostopnost vsakomur, ne glede na raznolike osebne okoliščine.

Svojo vizijo uresničujemo:

 • z organizacijo skupin za prakso čuječnosti,
 • z izvajanjem psihoedukativnih programov namenjenih ranljivim skupinam prebivalstva (osebe na prestajanju kazni zapora, oboleli za rakom, osebe z motnjami razpoloženja),
 • s spodbujanjem izpopolnjevanja izvajalcev programov v obliki delavnic, kongresov ter intervizij,
 • z raziskovalno dejavnostjo na področju čuječnosti,
 • s sodelovanjem z drugimi podobnimi organizacijami.

Vrednote

 • Spoštovanje. V medsebojnih odnosih postavljamo v ospredje temeljno dostojanstvo vsakogar izmed nas, ki izhaja že zgolj iz tega, da obstajamo kot živa bitja. 
 • Odprtost in radovednost. Ustvarjamo prostore dialoga, ki omogočajo refleksijo, sobivanje raznolikih pogledov in medsebojno razumevanje.
 • Osebna integriteta. Pri osebni in strokovni etiki nas vodi skladnost v mišljenju, govoru in dejanjih. 
 • Sočutje. Negujemo ranljivost in zaupamo v moč nenasilja. 
 • Dostopnost. Želimo si, da bi se pri nas počutili sprejeti in dobrodošli. Spodbujamo prostovoljstvo, dobrodelnost in udeleženost širše skupnosti, da bi prakso čuječnosti približali vsem, ne glede na osebni dohodek. 
 • Skupnost. Ustvarjanje skupnosti in njena podpora oživljata naše poslanstvo in vizijo.

Vodstvo


Žan Rojc
Eva Požar
Katarina Cerar Bajde
Ivona Ljubičič
Anja Sagadin
Jure Vraničar
Špela Miroševič
Tina Turk
Tina Turk
Cirila Zorenč
Ljudmila Štebe
Ksenija Zor
Katja Žugman
Maja Bajt
Anja Longyka
Vesna Turk
Vesna Turk

Partnerske organizacije


SFU_logo
cnvos_logo
CORP_logo
JZMZ_logo
logo_filantropija
prostovoljstvo_logotip
consulta_logo

kakosilogo

sklad_05