Kaj je intervizija?sharing


Intervizija je vrsta supervizije, v kateri skupina kolegov reflektira o vprašanju, ki je pomembno za njihovo dejavnost. Je prostor učenja, izpopolnjevanja in medsebojne podpore. Vloge v intervizijski skupini niso vnaprej določene, temveč jih fleksibilno prevzemajo vsi člani.

Intervizija v okviru Društva je namenjena izvajalcem programov čuječnosti, da na njej delijo izkušnje in ovire pri srečevanju s skupinami in posamezniki. Društvo posreduje pri organizaciji intervizijskih skupin, s tem ko združuje osebe s podobnimi interesi, izkušnjami in področji delovanja.

Predstavitev društva

Book your prijavnica