Opis


Nadaljevalni tečaj čuječnosti je namenjen posameznikom, ki že izvajajo prakso čuječnosti in jo želijo poglabljati. Soustvarjali bomo prostor podpore pri praksi in raziskovali človeško izkustvo v meditaciji in vsakodnevnem življenju. Tečaj nas lahko usmeri k boljšemu razumevanju naših notranjih procesov in k prepoznavanju vzorcev čustvovanja, mišljenja in vedenja, ki se jih pogosto ne zavedamo. S tem krepimo prostor izbire, ki nam omogoča živeti življenje bolj v skladu z lastnimi željami in vrednotami.

Več o čuječnosti

Preverite razpisane nadaljevalne programe 

Aktivnost udeleženca


Za učenje novih veščin je kot pri vsaki stvari v življenju tudi tukaj pomembno vložiti nekaj svojega časa, energije in truda. Kako boste pristopili k celotnemu programu, je odvisno predvsem od vaše volje do izvajanja samostojne prakse v času med srečanji skupine. Tako kot pri uvodnem programu čuječnosti je tudi pri nadaljevalnem potrebno poudariti pomen izvajanja vaj na dnevni ravni. Če menite, da boste v času trajanja programa težko redno izvajali vaje, priporočamo, da izberete kasnejši termin, ko bo to za vas mogoče. Na srečanjih skupine se boste pogovarjali tudi o vnašanju čuječnosti v vsakdan. Takrat lahko izrazite morebitne omejitve, dvome ali postavite vprašanja.

Soočanje s težavami


Naša srečanja in domače naloge vas lahko naučijo, kako biti bolj polno prisotni in se bolje zavedati vsakega posameznega trenutka življenja. Dobra novica je, da to naredi življenje bolj zanimivo, jasno in izpolnjujoče.

Na drugi strani pa pomeni soočanje s sedanjostjo tudi prisotnost s svojim doživljanjem, kadar je to neprijetno in težko sprejemljivo. Praksa čuječnosti lahko v nas prebudi tudi različne speče spomine, čustva in občutke, ki so doživljajsko neprijetni. V takšnem primeru lahko vadbo prekinemo in se posvetujemo z izvajalcem ali pa nadaljujemo z opazovanjem dogajanja v nas. Pomembno je, da o tem spregovorimo in poiščemo način, ki bo uravnotežen in konstruktiven.

Skozi program boste raziskovali in preizkušali, kako se lahko na nežen način soočamo s težavami in težkimi trenutki. Že spoznanje, da so le te prisotne, je učinkovit način za zmanjševanje stresa in nezadovoljstva. Podpora bo prisotna s strani izvajalcev in članov skupine.

Book your prijavnica