0 All Booked All Booked All Booked 23981 Uvodni program v Ljubljani – dopoldanski | Žan Rojc https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-v-ljubljani-rojc/?event_date=2020-10-08&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-10-08

Uvodni program v Ljubljani – dopoldanski | Žan Rojc


  • četrtki ob 10h Termini:
  • 8. 10. 2020 Začetek:
  • 3. 12. 2020 Konec:
  • 180 - 290€ Cena:
Prijava 2020-10-08 08:00 2020-10-08 10:30 Europe/Ljubljana Uvodni program v Ljubljani – dopoldanski | Žan Rojc Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana info@cujecnost.org
Uvodni program Ljubljana

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. Ko smo čuječi, je naša pozornost usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se poraja iz trenutka v trenutek. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih zaznav in namer ter zunanjega dogajanja.

Čuječnost je sposobnost vsakega človeka, lahko pa jo tudi sistematično razvijamo. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja, samospoštovanja in večjo kvaliteto življenja nasploh, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti (Gotink in sod., 2015; Khoury in sod., 2015; Hempel in sod., 2014).

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programih Mindfulness Based Cognitive Therapy (Na čuječnosti temelječa kognitivna terapija) in Mindfulness based stress reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa). Dobro premišljena struktura programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku. Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o uvodnih programih

S čuječnostjo oziroma s prakticiranjem čuječnosti sem se prvič srečala na programu. V začetku se je pojavljal odpor, ker je bilo to nekaj drugačnega in v nasprotju z mojimi “utečenimi” postopki delovanja. Ob pomoči Žana in skupine je postalo lažje, ozavestila sem trenutek in našla stik s sabo. Implementacija čuječnosti v vsakdan mi sicer se vedno predstavlja izziv, je bil pa program s formalnimi/neformalnimi vajami odličen uvod in podpora za delo naprej.

(udeleženka Uvodnega programa čuječnosti, 2019)

Termini

Ob četrtkih od 10:00 do 12:30, in sicer:

8. 10.Prepoznavanje avtomatskega pilota
15. 10.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
22. 10.Soočanje s stresom
29. 10.
5. 11.Biti prisoten
12. 11.Misli niso dejstva
19. 11.Skrb zase: Moč iz sočutja
26. 11.Biti s težavo: Sprejemanje doživljanja kot osnova nadaljnjega delovanja
3. 12.Čuječe naprej: Ohranjanje in razširjanje novega znanja

Celodnevno srečanje: sobota, 21. 11. 2020, od 9:30 do 16:00, na lokaciji Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana.

Cena in prijava

Cena programa se giblje od 180 do 290 €, določite jo sami glede na vaše finančne zmožnosti. Subvencionirano ceno omogoča Dobrodelni sklad za psihosocialno podporo, v katerega lahko prispevate tudi vi. Cenik je dostopen tukaj. Cena vključuje uvodni telefonski intervju, 8 srečanj po 2 uri in 30 minut, 6-urno celodnevno srečanje, tiskano gradivo in posnetke vodenih vaj. Telefonski pogovor je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo do 8 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

Končni rok za prijavo je četrtek, 24. september 2020. V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Černetič (2005). Biti tukaj in zdaj: Čuječnost, njena uporabnost in mehanizmi delovanja. Psihološka obzorja, 14(2): 73–92.

Gotink RA, Chu P, Busschbach JJ, Benson H, Fricchione GL, Hunink MG (2015). Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS ONE 10(4): e0124344. doi:10.1371/journal. pone.0124344.

Hempel S, Taylor SL, Marshall NJ in sod. (2014). Evidence Map of Mindfulness [Internet]. Washington (DC): Department of Veterans Affairs (US). Dostopno na naslovu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK268640/

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Khoury B, Sharma M, Rush SE, Fournier C (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 78(6): 519–528.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalec programa


Žan Rojc
Žan Rojc