Žan Rojc
predsednik upravnega odbora

univ. dipl. biokemik, specializant sistemske psihoterapije, učitelj čuječnosti

E-naslov: zan.rojc@cujecnost.org

Telefon: 031 725 031

Opis

Zanimanje za človeka me je najprej pripeljalo do študija biokemije. Pogled na telo in možgane kot na nepredstavljivo kompleksen ples molekul je zame še vedno vir čudenja. Po drugi strani pa lahko sebe, odnose in življenje raziskujemo tudi z vidika doživljanja in prav ta radovednost me je pripeljala do študija psihoterapije.

Danes me navdihuje edinstvenost vsakega človeškega stika, ki ga soustvarjam in pomagam raziskovati. Uživam v pogovorih z ljudmi, saj se zdi, da je lahko vsako srečanje nov začetek v smeri večje intimnosti, razumevanja in sočutja. Pri tem mi pomaga tudi vsakodnevna praksa čuječnosti.

Psihoterapevtsko delo

Sodelujem z mladostniki in odraslimi v obliki individualnih, partnerskih in družinskih terapij. Največ izkušenj imam na področjih, ki zajemajo tesnobne motnje, depresije, obsesivno-kompulzivno motnjo, kompleksno travmo in partnersko terapijo.

Sistemska psihoterapija je integrativen in eklektičen model, s posluhom tako za posameznika kot njegovo družbeno okolje, občutljivostjo na dogajanje v sedanjem trenutku, pogledom v preteklost in v prihodnost. Pri vsakem psihoterapevtskem procesu se naravnam na potrebe in želje klienta. Nekateri procesi so bolj odprto in raziskovalno naravnani, drugi usmerjeni v doseganje konkretnih, želenih sprememb.

Pogovor lahko poteka v slovenskem, angleškem ali francoskem jeziku. Uvodni razgovor je brezplačen in neobvezujoč.

Izobraževanje iz psihoterapije:
 • 2012 – vpis na študij Propedevtike psihoterapije na SFU Ljubljana
 • 2015 – pridobitev diplome iz Propedevtike psihoterapije na SFU Ljubljana
 • 2013 – vpis na 4-letni specialistični študij Sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana (področja izobraževanja: kratkotrajna v rešitev usmerjena terapija, družinska psihoterapija, narativni pristopi, reflektirajoči tim, partnerska psihoterapija, skupinska psihoterapija, delo s travmo)
 • 2015 – pridobitev dovoljenja za delo s klienti pod supervizijo
 • 2017 – zaključek formalnega dela izobraževanja iz Sistemske psihoterapije (do pridobitve diplome opravljam delo s klienti kot specializant psihoterapije pod supervizijo)
Izkušnje na področju čuječnosti:
 • udeleženec 9-tedenskega tečaja Celostno obvladovanje stresa leta 2012 na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA); izvajalka: Melita Košak, univ. dipl. psiholog
 • udeleženec vikend delavnice Meditacija preproste prisotnosti leta 2013; izvajalec: dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psiholog
 • udeleženec enoletnega programa Čuječnost v vsakdanjem življenju v šol. let 2013/14 na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani; izvajalec: dr. Miha Černetič, univ. dipl. psiholog
 • udeleženec 5-dnevne delavnice The Place of the Unconscious in Mindfulness leta 2014 na Univerzi Sigmunda Freuda v Parizu
 • udeleženec 10-dnevnega tečaja meditacije Vipassana po tradiciji S. N. Goenke aprila 2015 v Centru Dhamma Atala, Lutirano, Italija
 • ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti kot udeleženec in kot izvajalec
 • vodenje skupin za čuječnost za splošno populacijo od leta 2014
 • vodenje programov čuječnosti za študente psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani od leta 2015 do 2017
 • soizvajalec programa čuječnosti za zmanjševanje stresa za osebe na prestajanju kazni zapora od marca do junija 2015 v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper
 • 3-dnevna konferenca MINDfulness 2016, oktober 2016, Ljubljana
 • 3-dnevni seminar Na čuječnosti temelječe sočutno bivanje (ang. Mindfulness Based Compassionate Living), februar 2017, Ljubljana, izvajalec: dr. Erik van den Brink (Nizozemska)
 • 6-dnevni seminar za učitelje programa Mindfulness Based Compassionate Living, maj 2019, izvajalec: dr. Erik van den Brink (Nizozemska)