0 All Booked All Booked All Booked 2546 Čuječnost v medosebnih odnosih https://www.cujecnost.org/dogodek/cujecnost-v-medosebnih-odnosih/?event_date=2018-10-08&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2018-10-08

Čuječnost v medosebnih odnosih


  • pon. od 19h do 21h Termini
  • 8. oktober 2018 Začetek
  • 17. junij 2019 Konec
  • 15 €/srečanje Cena
Prijava 2018-10-08 17:00 2018-10-08 19:00 Europe/Ljubljana Čuječnost v medosebnih odnosih Cankarjeva 9, Ljubljana zan.rojc@cujecnost.org
Čuječnost v medosebnih odnosih

Namen skupine in način dela

Čuječnost v medosebnih odnosih je procesno-terapevtska skupina, namenjena vsem, ki se želijo (samo)raziskovati in si povečati možnosti za vzpostavljanje izpolnjujočih odnosov z drugimi in s samim seboj. Doživljanje nezadovoljstva v odnosih se lahko odraža v pojavu težav kot so nizka samopodoba, depresija, anksioznost in drugih duševnih stiskah, zato bo skupina tudi prostor raziskovanja, kako lahko v svoje življenje vnašamo več razumevanja, sočutja in psihološke svobode.

Delo bo preplet pogovorov o temah, ki jih bodo spontano prinašali člani skupine, ob tem pa bomo osvetljevali tudi procese, ki se bodo odvijali med člani, kar bo krepilo našo čuječnost v medosebnih odnosih. Zanimala nas bodo vprašanja kot so: Kako ravnam v odnosih z drugimi člani skupine? Kaj ob tem doživljam? Kako me doživljajo drugi v skupini? Kakšno predstavo o meni si ob tem oblikujejo? Kako predstava drugih vpliva na mojo lastno samopodobo? Skozi ozaveščanje naših odnosnih vzorcev ravnanja se bo odpiral prostor novih možnosti bivanja, ki jih bodo udeleženci lahko preizkušali tudi v vsakdanu.

V skupino (družino) se že rodimo in v različne skupine smo vpeti celo naše življenje skozi šolanje, delo, prijateljstva … Procesno-terapevtska skupina pa nam omogoča, da lahko v varnih okoliščinah neposredno raziskujemo vloge, ki jih v skupinah prevzamemo, in vzorce odnosov, ki jih v skupinah oblikujemo. Terapevtsko delo v skupini nam tako prinaša veliko več možnosti za raziskovanje odnosov, kot pa je to značilno za individualne oblike terapevtskega dela ali za samostojno prakso čuječnosti.

Skupinska psihoterapija je učinkovita oblika psihološke pomoči, primerna za širok krog ljudi in ob doživljanju raznolikih stisk: pri težavah v medosebnih odnosih, ob občutkih nesprejetosti, razočaranj, osamljenosti, pri družinskih težavah, stresnih dogodkih, soočanju s strahovi, fobijami in anksioznostjo. Z medosebnim učenjem v skupini lahko izboljšamo socialne spretnosti in kakovost bivanja na sploh. V terapevtskih skupinah si omogočamo podporo, vzpostavljamo odprte in zaupne odnose ter s tem razrešujemo notranje in zunanje konflikte na vseh ravneh.

Čuječnost v medosebnih odnosih

Potovanje k sebi (Journey Into Self), dokumentarni film, 1968

Od prijave do začetka skupine

Pri sestavi skupine bova skušala ustvariti čim večjo raznolikost med udeleženci (po spolu, želenih spremembah in osebnostnih potezah). V uvodnem postopku, ki ga sestavljata 2 individualna intervjuja (po eden z vsakim od vodij skupine), bova pridobila osnovne informacije o kandidatih, podala informacije o načinu dela v skupini in odgovorila na kakršnakoli vprašanja. Po koncu uvodnih postopkov, ki jih bova izvedla v septembru, bova oblikovala skupino osmih do desetih članov, ki bo omogočala plodno osebno izkušnjo vsem udeleženim.

Za uspešno delo v skupini je izrednega pomena, da lahko predvidite redno tedensko obiskovanje v celotnem obdobju trajanja skupine (9 mesecev). To je pomembno zaradi občutka varnosti vsakega posameznika in postopnega razvoja skupine, ki prehaja skozi različne faze. Da bi skupina razvila svoj potencial in pričela uresničevati sadove medosebnega učenja, mora preteči nekaj mesecev.

Skupina bo sestavljena iz 8 do 10 posameznikov in 2 terapevtov.

Cena

Skupinska srečanja: 15 €/srečanje v obdobju 9 mesecev (vključitev v skupino pomeni, da ste pripravljeni skupino obiskovati v celotnem obdobju trajanja)

Uvodni postopek (2 individualna intervjuja): 30 €

Termini

Skupina se bo srečevala ob ponedeljkih od 19h do 21h, od 8. oktobra 2018 do 17. junija 2019.

Prijava in informacije

Za vse informacije in prijavo sva dostopna na e-naslovih zan.rojc@cujecnost.org in bernarda.mocilnik@cujecnost.org ali po telefonu na 031 725 031 (Žan) in 051 348 046 (Bernarda).

Vodji skupine

Vodji izvajava psihoterapijo pod supervizijo mag. Mirana Možine, dr. med., spec. psih. Terapevtski pristop temelji na delu Irvina D. Yaloma, ki je opisano v knjigi Theory and Practice of Group Psychotherapy (2005, 5. izdaja).


Bernarda Močilnik
Bernarda Močilnik


Žan Rojc
Žan Rojc