Bernarda Močilnik
univ. dipl. etnol. in kult. antrop., specializantka sistemske psihoterapije

E-naslov: bernardamoc@gmail.com

Opis

Zakaj živimo tako, kot živimo? Do kod nas določajo naš genski zapis, pretekle izkušnje, čas in prostor v katerem živimo? Kje je točka naše svobode? To so nekatera od večnih vprašanj, ki me privlačijo že od nekdaj.  Študij etnologije in kulturne antropologije mi je odpiral vrata v svet družbeno-kulturnega konteksta naših življenj. S študijem psihoterapije se posvečam človekovemu individualnemu intimnemu čutenju in doživljanju, ki pa seveda ni nikoli ločeno od časa in prostora, v katerem živi.

S čuječnostjo sem se srečala pred sedmimi leti, ko sem v želji po osebni spremembi iskala nove načine razumevanja in soočanja z življenjskimi izzivi. Z njeno pomočjo si lahko odprem vrata do mirnih globin, kamor se lahko zatečem, tudi ko na površju divja vihar.

Izobraževanje s področja psihoterapije:
  • 2012/2103 – Propedevtika psihoterapije na SFU Ljubljana
  • Od 2013 do 2017 – 4-letni specialistični študij Sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana (področja izobraževanja: kratkotrajna v rešitev usmerjena terapija, družinska psihoterapija, narativni pristopi, reflektirajoči tim, partnerska psihoterapija, skupinska psihoterapija, delo s travmo). Po zaključku formalnega izobraževanja iz Sistemske psihoterapije opravljam delo s klienti kot specializantka psihoterapije pod supervizijo.
  • 2015 do danes – Pridobitev dovoljenja za delo s klienti pod supervizijo, sodelovanje s Psihoterapevtsko ambulanto SFU Ljubljana.
Reference s področja čuječnosti:
  • 2010 –  9-tedenskega tečaj Celostno obvladovanje stresa, Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA), izvalka: Melita Košark, univ. dipl. psih.
  • 2013/14 – Čuječnost v vsakdanjem življenju, enoletni študijski seminar na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, izvajalec: dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih.
  • 2015 – Meditacija preproste prisotnost, vikend delavnica, izvajalec: dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
  • 2014–2015 – Osnove čuječnostne meditacije za učitelje, vodenje srečanj na OŠ Mirana Jarca
  • 2015 do danes – Ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti