0 All Booked All Booked All Booked 22501 Uvodni program čuječnosti | Online | Katarina Cerar Bajde https://www.cujecnost.org/dogodek/uvodni-program-online/?event_date=2020-05-25&reg=1 https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr 2020-05-25

Uvodni program čuječnosti | Online | Katarina Cerar Bajde


  • ponedeljki ob 19:00 Termini:
  • 25. 5. 2020 Začetek:
  • 13. 7. 2020 Konec:
  • 180-290 € Cena:
Prijava 2020-05-25 17:00 2020-05-25 19:00 Europe/Ljubljana Uvodni program čuječnosti | Online | Katarina Cerar Bajde Slovenija katarina.cerar@cujecnost.org

Kaj je čuječnost?

Čuječnost (mindfulness) je pozornost posebne kakovosti, usmerjena na trenutno izkušnjo, kot se le-ta odvija iz trenutka v trenutek (Kabat-Zinn). Čuječnost tako zaobjema dve ravni, dve razsežnosti: pozornost – ohranjanje, vzpostavljanje, usmerjanje; ter način pozornosti – odprto, z dopuščanjem, zaupanjem, brez vnaprejšnjih sodb (Bishop idr., 2004).

Čuječnost je človeku prirojena sposobnost, ki jo hkrati lahko tudi razvija, načrtno ali nenačrtno. Odprta, sprejemajoča zavestna pozornost človeku pomaga, da ohranja in razvija radovednost in hvaležnost, prijaznost in hkrati stabilnost, tako do tega, kar doživlja v sebi, kot do zunanjega sveta. Z namenom zmanjševanja človeškega trpljenja (dukka) so v daljni preteklosti budistični menihi razvili skupino sistematičnih pristopov, s katerimi lahko posameznik razvija čuječnost in si s tem oblikuje možnosti za zmanjševanje splošnega stresa – kot pravimo danes.

Sodobna znanost je prepoznala vrednost teh pristopov in čuječnost je v psihologiji uporabljena kot način, ki bistveno prispeva k povečanju zavedanja mentalnih procesov, ki sodelujejo pri emocionalnem distresu in nezdravem, škodljivem vedenju. Hkrati je psihološka znanost prepoznala, da je čuječno zavedanje bistveno pri oblikovanju bolj spretnega odziva na mentalne procese, kar se nenazadnje kaže v spremembah v vedenju. Kompleksni mehanizmi, ki se odvijajo ob izvajanju vadbe čuječnosti pa izboljšujejo tudi fizično počutje in zdravje.

Več o čuječnosti

Opis programa

Osemtedenski tečaj razvijanja čuječnosti temelji na programu Mindfulness Based Cognitive Therapy (na čuječnosti temelječa kognitivna terapija). Kljub imenu je potrebno poudariti, da tečaj ni oblikovan kot psihoterapevtski program. Dobro premišljena struktura MBCT programa, ki ji sledimo, vodi posameznika po poti prepoznavanja in učenja zavestnega sprejemanja sebe, takšnega kot je, v tem trenutku.

Skozi praktične vaje poteka učenje z raziskovanjem, pogovor o izkušnji pa pomaga posamezniku bolj jasno prepoznavati lastne telesne in mentalne izkušnje. Teoretični del tečaja, ki je v skladu s sodobno psihološko znanostjo, posamezniku omogoča, da svoje izkušnje prepoznava tudi na racionalen, razumski način. Svoje doživljanje lahko neposredno poveže z izreki, kot so: »Da bi lahko razumel druge, moraš najprej razumeti sebe« in »Bodi ti sprememba, ki jo želiš videti«.

V prvem delu tečaja smo usmerjeni v urjenje naše pozornosti, kako jo vračamo na predmet osredotočanja, kako jo vzdržujemo. Ta vadba poteka preko zaznavanja telesa, misli, čustev, okolice. Zaznavanje lahko poteka tako v mirovanju, kot v gibanju, hoji.

V drugem delu tečaja je poudarek na razvijanju načina pozornosti: učimo se nežnosti, prijaznosti, dopuščanja, da so stvari takšne kot so – in odkrivamo, kako to vpliva na naše nadaljnje ravnanje, na našo aktivnost. Kot pravi Jon Kabat-Zinn, avtor programa Mindfulness Based Stress Reduction (Na čuječnosti temelječe zmanjševanje stresa): »Če upamo, da bomo prišli nekam, ali da se bomo razvili na kakršenkoli način, lahko začnemo le tam, kjer smo. Če ne vemo dobro, kje pravzaprav smo … je zelo mogoče, da se bomo vrteli v krogih«.

Sodelovanje v programu je aktivno. V osmih tednih udeleženci opravijo približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa – se dopolnjuje z neformalno vadbo – opravljanje vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije je zaželeno, vendar povsem prostovoljno.

Osemtedenski program bo potekal preko aplikacije Zoom, ki jo lahko uporabljate na računalniku ali telefonu in vam ponuja spoznavanje temeljnih teoretskih znanj, vaj in tehnik čuječnosti iz udobja domačega doma. Po zaključenem programu bomo izvedli še dodatno srečanje, ki služi podpori uporabi prakse v vsakdanjem življenju. Celodnevno srečanje bo izvedeno v živo.

Udeleženci po zaključku programa prejmejo potrdilo o udeležbi. Za pridobitev potrdila je obvezna vsaj 80% prisotnost na programu.

Več o uvodnih programih

“Pridobila sem veliko, predvsem notranji mir, sproščenost in delo na sebi!”

“Po popolni izgorelosti mi je program vrnil samozavest, začela sem se imeti rada.”

“Soočala sem se z nemirom in strahom in sem se na čuječnosti naučila pustiti, da obstajata. S tem so se mi odprle nove možnosti soočanja z realnostjo. Pridobila sem tudi boljši fokus in prijaznejši odnos do sebe.”

(udeleženci zimskega programa čuječnosti, 2019)

Termini

Ob ponedeljkih od 19:00 do 21:00, in sicer:

25.5.Prepoznavanje avtomatskega pilota
1.6.Soočanje z ovirami: Spoznavanje navad našega uma
8.6.Prepoznavanje odpora in razvijanje sprejemanja
15.6.Soočanje s stresom
22.6.Skrb zase – moč iz sočutja
29.6.Misli niso dejstva
6.7.Biti s težavo 
13.7.Čuječno naprej
31.8.Ponovno srečanje po zaključenem programu (90 minut)

Celodnevno srečanje bo potekalo 4. julija od 10.00 do 16.00 v Ljubljani oziroma glede na razmere in možnosti po dogovoru z udeleženci.

Cena in prijava

Cena programa se giblje od 180 do 290 €, določite jo sami glede na vaše finančne zmožnosti. Cenik je dostopen tukaj. Cena vključuje uvodni intervju (preko ene izmed spletnih aplikacij), 8 srečanj po 2 uri, zaključno srečanje v avgustu, 6-urno celodnevno srečanje, gradivo, ki ga boste prejeli v digitalni obliki, individualni pogovor z učiteljico čuječnosti tekom programa in posnetke vodenih vaj. Pogovor pred programom je del uvodnega postopka in je namenjen oceni primernosti udeležbe in pripravi na program.

V skupini bo največ 8 udeležencev. Če bo prijavljenih več, kot je razpisanih mest, bomo upoštevali prijave po vrstnem redu.

Končni rok za prijavo je ponedeljek, 11. maj 2020V primeru vaše odpovedi bomo upoštevali samo pisne odjave, ki bodo prispele na naslov info@cujecnost.org do vključno 10 dni pred začetkom programa. Pri kasnejši odjavi, neudeležbi programa iz kakršnegakoli razloga ali v primeru, da odjava ni bila pisno poslana, Društvo oziroma izvajalec zaračuna celotno kotizacijo. V primeru odpovedi z naše strani vam kotizacijo povrnemo v celoti.

Viri

Bishop, R. S., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., … Devins, G. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. Clinical Psychology: Science and Practice, 11, 230-241. doi:10.1093/clipsy/bph007

Kabat-Zinn J (2013). Full Catastrophe Living (Revised Edition): Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness. Delta, 2. izdaja.

Segal ZV, Williams JG, Teasdale JD (2013). Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression. The Guilford Press, 2. izdaja.

Izvajalka programa


Katarina Cerar Bajde