psihologinja, učiteljica čuječnosti

Sem psihologinja, zaključujem podiplomski študij supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, vključena sem v izobraževalni proces za učiteljico čuječnosti. Izvajam delavnice, predavanja, vodim skupine, kjer združujem svoja znanja s področja čuječnosti, psihologije, supervizije. Sem izvajalka psihosocialnih delavnic z dovoljenjem za delo na področju preventive prometne varnosti (Center varne vožnje Vransko, AMZS).

Različne oblike meditacije in sproščanja so me spremljale že v srednji šoli, ko sem začenjala svojo pot samoraziskovanja in preizkušala načine, ki bi mi pomagali (z)vedeti več o sebi. S čuječnostjo kot konceptom in formalno prakso sem se srečala na študiju psihologije in šele takrat se je moje raziskovanje zares začelo ter nato poglobilo na študiju telesno-orientirane psihoterapije (Core Evolution). Čuječnost je zame neločljivi del življenja, ki me vabi k prijaznosti do sebe in drugih, nepresojajočem opazovanju, širjenju zavedanja in večji prisotnosti v vsakdanu. Pomaga mi izstopiti iz vrtinca mojega uma ter me vrača k preprostim, življenjskim trenutkom, ki me ohranjajo zares živo. V zadnjih desetih letih sem se udeležila več kot deset krajših in treh daljših (7-10 dni) odmikov v polni tišini, ki mi vedno ponudijo prostor “ustaviti se” in pogledati vase, zase.

Izkušnje na področju čuječnosti:
– Uvodni program čuječnosti (COS, Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, izvajalka Mateja Škorc, 2017)
– Reflektirajoči tim – članica (psihoterapevtska skupina Čuječnost v medosebnih odnosih, vodji skupine Bernarda Močilnik in Žan Rojc, supervizor Miran Možina, 2017-2018)
– Mindfulness based bodily oriented therapy (Core Evolution, izvajalec Siegmar Gerken, dvoletni program 2017-2019)
– asistenca na dveh Uvodnih programih čuječnosti (Društvo za razvijanje čuječnosti, izvajalka Breda Smej, 2020-2021)
– Seminar Uvodnih razgovorov za programe čuječnosti (Društvo za razvijanje čuječnosti, izvajalec Žan Rojc, 2021)
– Temeljno izobraževanje za učitelje čuječnosti (Bangor University, izvajalca Christina Shennan in David Shannon, 2021)
– Napredno izobraževanje za učitelje čuječnosti (Teacher Training 2, Bangor University, izvajalca Trish Bartley in David Shannon, 2021)
– Specialistično 3-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti – Inquiry (Bangor University, izvajalca Bethan Roberts in Karunavira, 2021)

V okviru Društva izvajam: uvodne programe čuječnosti (MBSR), programe za poklice pomoči, čuječnost v podjetjih, samostojne delavnice ali predavanja.

Programe s področja čuječnosti izvajam pod redno supervizijo. Supervizorka: Zoe Shobbroock-Fisher (https://gomindfully.org/)