član častnega razsodišča

E-naslov: sebastian.krawczyk@cujecnost.org
Telefon: 040 800 697

Opis

Spoznavanje sebe, drugih in sveta je nekaj, kar mi od nekdaj vzbuja radovednost in daje energijo. Praksa čuječnosti mi je ponudila instrument, kako se tega lotevam na sistematičen in obenem kreativen način. Čuječnost prinaša perspektivo, ki po eni strani omogoča holistični pogled, po drugi osvobaja od zablod magičnega razmišljanja. Skozi prakso sem dobil preprost uvid, da to, kar je tukaj in zdaj, je to, kar potrebuje največ pozornosti. Najbolje je, da se usmerim v ustvarjanje odnosa s tem, kar me obdaja in kar je v meni, z zavedanjem, da sem dovolj.

Prav spoznanje, da je prvi pogoj za spremembo sprejetje trenutnega stanja, in dejstvo, da si lahko namenim ljubezen – sebi, z vsem, kar sem, mi je prineslo podporo in razbremenitev, saj ni potrebe, da svoje dojemanje stvari tretiram kot edino resničnost.

Raziskovanje doživljanja, spoznavanje sebe, lastnih omejitev, želj in potreb, je zame tesno povezano s povezovanjem z ljudmi. Čuječnost je tudi način, kako lahko drugim pomagam, da spoznavajo načine, kako pomagati sebi.

Delo na sebi zdi se mi smiselno v kontekstu transformacije sebe in skupnosti v kateri živim.  Zato so mi blizu besede, da bi bilo potrebno v naši nepravični družbi delovati v smeri trajnih družbenih sprememb in odprave neenakosti, tudi s pomočjo orodij, ki nam omogočajo boljše zavedanje lastne izkušnje. Prepričan sem, da čuječnost lahko pomaga pri odkrivanju le-teh.

Izkušnje na področju čuječnosti:

 • Udeleženec 8-tedenskega Uvodnega programa čuječnosti leta 2013 na Društvu za razvijanje čuječnosti, Ljubljana; izvajalka: Katerina Cerar;
 • Udeleženec 10-tedenskega tečaja Raziskovalno pogovarjanje, marec – maj 2019, Ljubljana; izvajalec: dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psiholog
 • Udeleženec intenzivnega 7-dnevnega naprednega treninga za učitelje čuječnosti – 1. stopnja,
  september – oktober 2018, Gaberje; izvajalki: Melita Košak iz Inštituta IPSA in Eluned Gold,
  Univerza v Bangorju.
 • Udeleženec procesno-terapevtske skupine Čuječnost v medsebojnih odnosih, oktober 2017 – junij 2018; vodenje: Žan Rojc in Bernarda Močilnik.
 • Udeleženec tutorske skupine na Društvu za razvijanje čuječnosti, september 2018 – junij 2019, vodenje: Žan Rojc in Vesna Turk;
 • Koordinator skupin za ohranjanje prakse čuječnosti na Društvu za razvijanje čuječnosti od leta 2018;
 • Udeležba na 10-dnevnem tečaju meditacije vipassana po tradiciji S. N. Goenke, avgust 2019, Center Pallava, Poljska;
 • Ohranjanje prakse čuječnosti v obliki vsakodnevne prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti kot udeleženec (od 2018) in kot izvajalec (od 2020).