mag. sociologije, učiteljica čuječnosti

E-naslov: eva.pozar@cujecnost.org

Opis

Z meditacijo sem se prvič srečala v Indiji leta 2013, kjer sem se brez tovrstnih izkušenj podala na pot raziskovanja same sebe skozi intenzivni 10-dnevni tečaj v tišini. Ta izkušnja je bila zame ena najtežjih in obenem najbolj pomembnih. Od takrat naprej je čuječnost postajala vedno večji del mojega življenja vse do danes. Spremlja me na vsakem koraku in s tem opominja, da ne prejšnji ne naslednji nista enaka temu. Pri učiteljih čuječnosti, ob katerih se učim zadnja leta, je zame zelo pomembno, da živijo to, kar učijo. Tako se tudi jaz najbolje, kot lahko, vedno znova in znova vračam k temu, kar podajam v okviru programa. Verjamem, da je vsak dan lahko nov začetek, zato se pri izvajanju tečajev tudi sama učim in se čudim novim spoznanjem o sebi, ljudeh in o življenju.

Programe in delavnice čuječnosti vodim v skladu s smernicami za učitelje tečajev čuječnosti – Good Practice Guidance for Teaching Mindfulness- Based Courses (UK Network of Mindfulness-Based Teacher Trainers).

Izkušnje in izobraževanja
 • Redna meditacija, ohranjanje prakse čuječnosti od leta 2013
 • Udeležba na 10-dnevnih tečajih Vipassana po učenju S. N. Goenke (Indija, Hrvaška) in 3-dnevnem tečaju (Avstrija).
 • Udeleženka 9-tedenskega tečaja Celostno obvladovanje stresa leta 2014, na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA); izvajalka: Melita Košak.
 • 6-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti 1.  stopnje (ang. Teacher Training Retreat Level 1), september 2014, IPSA v sodelovanju z Univerzo v Bangorju, UK. Izvajalki: Eluned Gold in Melita Košak.
 • Ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti, kot udeleženka in kot soorganizatorka.
 • Vodenje tečajev čuječnosti od leta 2015.
 • Izvajalka programa čuječnosti za zmanjševanje stresa za osebe na prestajanju zaporne kazni, od marca do junija 2015, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper.
 • Delo (oktober in november 2015) v Center for Minfulness Research and Practice (CMRP), Bangor Univerza, North Wales, UK.
 • 2-dnevna delavnica: Čuječnost in delo v skupini (ang. Mindfulness Groupwork),  oktober 2015, CMRP, Wales, UK. Izvajalki: Trish Bartley in Elaine Young.
 • 5-dnevno intenzivno izobraževanje za učitelje MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) programa (ang. MBSR Specialist Teacher Training), november 2015, CMRP, Wales, Izvajalki: Sarah Silverton in Eluned Gold.
 • 3-dnevna delavnica: Čuječnost na individualni ravni (ang. Mindfulness One2One Training Course), november 2015, CMRP, Wales, UK. Izvajalki: Cindy Cooper in Mariel Jones.
 • 2-dnevna delavnica: Čuječe gibanje (ang. Mindful Movement), november 2015, CMRP, Wales, UK. Izvajalka: Serah Silverton.
 • 4-dnevna konferenca: Podpora vseh vidikov družinskega življenja (ang. Supporting all aspects of family life), julij 2016, Wales, UK.
 • 3-dnevna konferenca MINDfulness 2016, oktober 2016, Ljubljana.
 • 3-dnevni seminar: Na čuječnosti temelječe sočutno bivanje (ang. Mindfulness Based Compassionate Living), februar 2017, Ljubljana. Izvajalec: Erik van den Brink.
 • Magistrsko delo z naslovom: Raziskovanje doživljanja Programa čuječnosti pri obsojencih in možni učinki na reintegracijo. Oktober 2017, Ljubljana.
 • 4-letno izobraževanje iz psihoterapije na SFU Univerzi in na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo (2014-2017).
 • 7-dnevno izobraževanje iz Mikrofenomenološkega intervjuja, januar 2019, Paris. Izvajalka: Claire Petitmengin
 • 6-dnevno izobraževanje za učitelje: Na čuječnosti temlječe sočutno bivanje (ang. Mindfulness Based Compassionate Living), maj 2019, Ljubljana. Izvajalec: Erik van den Brink.
 • 7-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti 2. stopnje (ang. Teacher Training Retreat Level 2), julij 2019, The Minfulness Network, Wales, UK. Izvajalca: Taravajra in Karunavira.
 • 3-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti iz supervizije (ang. Supervision Training), april 2020, The Minfulness Network, UK. Izvajalca: Taravajra in Alison Evans.
 • 3-letno izobraževanje Sex, Love and Relationship Coaching pod vodstvom Layle Martin, ki je obsegalo 650+ ur (2021-2023).