prof. športne vzgoje, učiteljica čuječnosti
Predstavitev

S čuječnostjo sem se začela spogledovati v letu 2008, ko sem pisala diplomsko nalogo z naslovom »Vključevanje dihalnih vaj v ure športne vzgoje«. Raziskovanje umeščenosti dihanja v naše življenje me je povsem prevzelo, nastala je knjiga »Dihanje in zdravje«. V okviru doktorskega študija sem sprejela možnost raziskovanja vpliva dihanja na psihične in fizične sposobnosti. Samostojno raziskovanje področja me je pripeljalo do teoretičnega proučevanja vpliva čuječnosti na psihofizične sposobnosti človeka, kar je sčasoma vodilo v praktično vadbo – in ta je transformirala način moje interakcije z okoljem in predvsem same s sabo. Spremembe se v meni odvijajo na tako subtilen, pa vendar tako globok način, spremembe postajajo stvar naravnega razvoja, ne le grobe moči volje. Študij me je vodil tudi v raziskovanje zakaj in kako vnašati čuječnost v šole. Najlepše in najtežje izzive, kako živeti čuječno, pa mi predstavlja družinsko življenje: moja dva otroka sta nenehna spodbuda, ustvarjalca priložnosti za gojenje mojega notranjega miru in ljubezni. Biti prisotna, s prijazno, odprto pozornostjo. Z odprtostjo in nežnostjo tudi do tistih delov same sebe, ki mi niso všeč, za katere bi raje videla, da se nikoli ne pojavijo. In kadar se ti trenutki pojavijo, so trenutki velikih presenečenj, trenutki harmonije, notranje radosti in miru, kar se, brez da bi še karkoli naredila, pokaže navzven in vpliva na tok dogajanja. Le spomniti se je potrebno. In ravno zato redno »sedim«.

Izkušnje na področju čuječnosti
 • udeleženka 8-tedenskega tečaja Celostno obvladovanje stresa leta 2012 na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA); izvajalka: Melita Košak, univ. dipl. psiholog
 • udeleženka 24-urne delavnice Čuječnost pri delu z otroki in družinami izvajalke Eluned Gold v okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA), 2014
 • 7-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti prve stopnje (ang. Teacher Training Retreat Level 1), september 2014, IPSA v sodelovanju z Univerzo v Bangorju, UK. Izvajalki: Eluned Gold in Melita Košak
 • raziskovanje in izobraževanje na področju čuječnost v športu in pedagogiki
 • izvedba dveh 8-tedenskih tečajev s študenti Fakultete za šport v okviru doktorskega študija z namenom odkrivanja vpliva vadbe čuječnosti na psihofizične sposobnosti
 • vodenje tečajev čuječnosti od leta 2015
 • 3-dnevni temeljni seminar Mindfulness Based Compassionate Living (2017, izvajalec dr. Erik van den Brink)
 • udeleženka vikend delavnice Meditacija preproste prisotnosti dr. Matej Černigoj, 2017
 • udeleženka tečaja raziskovalnega pogovarjanja; dr. Matej Černigoj, 2018
 • udeleženka Mindfulness Based Compassionate Living Teacher Training (Module 1 in Module 2; 55 ur); Erik van den Brink, 2019
 • Mindful Educator Essentials (16 urni tečaj april-maj 2019); Mindful Schools (ZDA)
 • Inquiry in MBCT (6 urna delavnica za učitelje čuječnosti); Oxford Mindfulness Centre, online (2021)
 •  .b   (5 dnevno izobraževanje – program za učence); Mindfulness in Schools Project, online (2021)
 • 8-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti druge stopnje (ang. Teacher Training Level 2 Online), marec 2022; The Mindfulness NetWork, v sodelovanju z Univerzo v Bangorju, UK. Izvajalki: Alison Evans in Pamela Duckerin
 • 7 dnevno izobraževanje Čuječno sočutno starševstvo (Mindful Compassionate Parenting – Teacher Training Program); izvajalci Jörg Mangold, Paola Bortini in Peter Hofmann (november 2022)