magistrica psihologije; specializantka integrativne psihoterapije, učiteljica čuječnosti v izobraževanju

Predstavitev

Moja pot k osebnostni rasti se je začela v srednji šoli, z odločitvijo, da želim postati psihologinja. Sama pri sebi sem prepoznala, da želim poklic, v okviru katerega lahko pomagam drugim. Kmalu sem spoznala, da če želim pomagati drugim, je zelo pomembno tudi delo na sebi. Začela sem se udeleževati skupin, delavnic ter izobraževanj, ki so mi omogočali strokovni razvoj, hkrati pa tudi delo na sebi. Bolje sem začela prepoznavati svoje potrebe, želje ter postala samozavestnejša. Posebno mesto v mojem srcu ima čuječnost. Ko sem se vpisala na Uvodni tečaj čuječnosti, sem prepoznala misli, ki so govorile, da meditiranje ni zame. Ko sedaj pogledam nazaj, sem presenečena, kako se lahko stvari spremenijo. Čuječnost je postala del mene in me na nek način spremenila. Zavedam se, da pot čuječnosti ni lahka, velikokrat se lahko zgodi, da se soočimo z globokimi ranami in neprijetnimi občutki. Uči pa nas, kako se lahko s slednjim lažje soočimo, to prenesemo ter marsikaj tudi predelamo. Po drugi strani lahko osredotočanje na sedanji trenutek velikokrat prinese občutek svobode, otroške radovednosti ter veselja. Svojo osebno izkušnjo ter strokovno znanje si v prihodnosti želim deliti z vami, tako prek nudenja psihoterapevtskih storitev kot vodenja tečajev čuječnosti.

Izobraževanje s področja psihoterapije:

 • 2016 – vpis na 4-letni študij integrativne psihoterapije v okviru Inštituta IPSA
 • 2018 – magisterij s področja psihologije
 • 2019 – zaključek formalnega dela izobraževanja iz integrativne psihoterapije
 • 2019 – opravljen strokovni izpit za poklic psiholog v zdravstveni dejavnosti
 • 2020 – vpis na študij vedenjsko-kognitivne terapije – Praktikum I
 • 2020 – izkustvena delavnica Gestalt terapije s Tomažem Flajsom

Izkušnje na področju čuječnosti:

 • Udeležba na 8-tedenskem uvodnem programu čuječnosti, leta 2017, v okviru Društva za razvijanje čuječnosti
 • Udeležba na skupini za ohranjanje prakse v letu 2017; vodja Tina Turk
 • Oblikovanje ter izvedba 8-tedenskega Programa za obvladovanje stresa za vzgojiteljice v vrtcih
 • Udeležba na tutorski skupini v okviru Društva za razvijanje čuječnosti v letih 2017/2018 in 2018/2019
 • Udeležba na intenzivnem 7-dnevnem naprednem treningu za učitelje čuječnosti – 1. stopnja, september 2018, Gaberje; izvajalki Melita Košak (Inštitut IPSA) in Eluned Gold (Univerza v Bangorju)
 • Vodenje odprtih skupin za ohranjanje prakse čuječnosti v okviru Društva za razvijanje čuječnosti
 • Udeleženka 10-dnevnega tečaja meditacije Vipassana po tradiciji S. N. Goenke februarja 2019 v Centru
 • Organizatorka mednarodne mladinske izmenjave na temo čuječnosti; projekt prijavljen in sprejet prek programa Erasmus+ Mladi v akciji; naslov projekta: Zazri se vase
 • Vsakodnevna praksa čuječnosti ter udeležba na skupinah za ohranjanje prakse čuječnosti in odmikih v okviru Društva za razvijanje čuječnosti