Bernarda Močilnik
članica nadzornega odbora

Bernarda Močilnik, univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, specializantka sistemske psihoterapije

Zakaj živimo tako, kot živimo? Do kod nas določajo naš genski zapis, pretekle izkušnje, čas in prostor v katerem živimo? Kje je točka naše svobode? To so nekatera od večnih vprašanj, ki me privlačijo že od nekdaj.  Študij etnologije in kulturne antropologije mi je odpiral vrata v svet družbeno-kulturnega konteksta naših življenj. S študijem psihoterapije se posvečam človekovemu individualnemu intimnemu čutenju in doživljanju, ki pa seveda ni nikoli ločeno od časa in prostora, v katerem živi.

S čuječnostjo sem se srečala pred sedmimi leti, ko sem v želji po osebni spremembi iskala nove načine razumevanja in soočanja z življenjskimi izzivi. Z njeno pomočjo si lahko odprem vrata do mirnih globin, kamor se lahko zatečem, tudi ko na površju divja vihar.

Izobraževanje s področja psihoterapije:
  • 2012/2103 – Propedevtika psihoterapije na SFU Ljubljana
  • Od 2013 do 2017 – 4-letni specialistični študij Sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana (področja izobraževanja: kratkotrajna v rešitev usmerjena terapija, družinska psihoterapija, narativni pristopi, reflektirajoči tim, partnerska psihoterapija, skupinska psihoterapija, delo s travmo). Po zaključku formalnega izobraževanja iz Sistemske psihoterapije opravljam delo s klienti kot specializantka psihoterapije pod supervizijo.
  • 2015 do danes – Pridobitev dovoljenja za delo s klienti pod supervizijo, sodelovanje s Psihoterapevtsko ambulanto SFU Ljubljana.
Reference s področja čuječnosti:
  • 2010 –  9-tedenskega tečaj Celostno obvladovanje stresa, Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA), izvalka: Melita Košark, univ. dipl. psih.
  • 2013/14 – Čuječnost v vsakdanjem življenju, enoletni študijski seminar na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani, izvajalec: dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih.
  • 2015 – Meditacija preproste prisotnost, vikend delavnica, izvajalec: dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
  • 2014–2015 – Osnove čuječnostne meditacije za učitelje, vodenje srečanj na OŠ Mirana Jarca
  • 2015 do danes – Ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti