univ. dipl. psiholog, doktor s področja socialne psihologije, raziskovalec človeškega izkustva

Svojo pot raziskovanja človeškega izkustva sem začel na študiju psihologije na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi sem se tam zaposlil kot asistent na katedri za socialno psihologijo in nekaj let kasneje s tega področja tudi doktoriral. Ta izkušnja mi je odprla pogled na globino prepleta med posameznikom in družbo, od koder sta se mi odprli dve smeri prvoosebnega raziskovanja: ena v meditacijo, katere končni cilj vidim v posameznikovem izstopu iz družbene matrice na ravni same zavesti, druga pa v raziskovanje komunikacije in možnosti medosebnih odnosov, ki ozaveščanje podpirajo in spodbujajo.

Ker v akademskem svetu za ta raziskovanja nisem našel pravega prostora, sem ga za nekaj časa zapustil in se odpravil na samostojno pot učitelja meditacije preproste prisotnosti in raziskovalnega pogovarjanja ter dialoškega partnerja številnim klientom v procesu njihovega samoraziskovanja. Zadnjih nekaj let te vsebine predajam tudi študentom psihoterapije na SFU Ljubljana, kjer sem delno zaposlen kot predavatelj in raziskovalec.