Nuša Kapš
koordinatorka, knjižničarka
nusa.kaps@cujecnost.org
069 955 754
S čuječnostjo sem se prvič srečala leta 2018, ko sem se v Društvu udeležila 8-tedenskega uvodnega programa. Kasneje sem obiskovala tudi dva nadaljevalna tečaja čuječnosti ter se udeležila štirih odmikov v tišini. Čuječnost trenutno uporabljam v bolj neformalni obliki, npr. pri pomivanju posode ali obešanju perila. Pomaga mi pri negovanju prijaznega odnosa do sebe, me uči razumevanja drugih in krepi moje sočutje do sveta. Hvaležna sem, da sem v Društvu našla svojo skupnost in občutek pripadnosti – to mi predstavlja stabilnost v svetu konstantnih sprememb.