vodja Knjižnice čuječnosti
univ. dipl. teologinja, v zaključevanju magistrskega študija psihosocialne pomoči – kognitivno vedenjski pristop

V času študija teologije se je moj miselni svet pričel sestavljati okrog vprašanja, kaj pomeni biti človek, v polnem pomenu besede. Bežne in globlje izkušnje z ljudmi, iz navidezno nasprotnih idejnih svetov, so ta čas vznemirjale moje že dobro izbrušene odgovore in vrle predsodke. S prakso čuječnosti, ki me je pospremila v nadaljevanje študija na področju psihosocialne pomoči, sem se prvič zares ozrla vase, se zaznala, in ugotovila, da sem pravzaprav jaz sama tisti človek, o katerem se sprašujem.

Trenutno se veselim svoje nedorečenosti in raziskujem, kako ji dati izraz in glas, tako da se z njo kar se da dobrodejno in ustvarjalno vključim v svet širše skupnosti.

Izkušnje na področju čuječnosti:

  • udeleženka na 36-urnem seminarju Čuječnost leta 2013 na Inštitutu za klinično psihologijo in psihoterapijo (IKPP); predavateljica: doc. dr. Tamara Ditrich
  • udeleženka 9-tedenskega tečaja Celostno obvladovanje stresa leta 2014 na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA); izvajalka: Melita Košak, univ. dipl. psihologinja
  • udeleženka Naprednega treninga za učitelje čuječnosti (prva stopnja) leta 2014 na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA); izvajalki: MSc. Eluned Gold (Univerza v Bangorju, VB) in Melita Košak, univ. dipl. psihologinja
  • soizvajalka uvodnega programa Čuječnost in psihoterapija za študente psihoterapije SFU v letu 2015/16
  • ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah in na odmikih Društva za razvijanje čuječnosti od leta 2015