Špela Miroševič
članica upravnega odbora

mag. biopsihologije, dipl. psihoterapevt, študentka doktorskega študija javno zdravje, specializantka transakcijske analize

Predstavitev

»An ounce of prevention is worth a pound of cure.« (Benjamin Franklin)

Sem zagovornica preventive. Verjamem, da lahko hitreje, ceneje in učinkoviteje poskrbimo za svoje zdravje, če se poslužujemo aktivnosti, prehrane, vedenj in odnosov, ki so zdravi in konstruktivni ter nenazadnje stremimo tudi k zdravem okolju in družbi, kjer bivamo mi in kjer bodo bivali naši otroci. Poskrbeti zase celostno, torej na telesnem, duševnem in socialnem nivoju.

Čuječnost mi predstavlja način življenja – kako pristopati do sebe nežno, potrpežljivo, a hkrati radovedno in igrivo. Predstavlja pa mi tudi orodje, s katerim dostopam do lastnih vsebin, do lažjega vpogleda vsebin drugih s katerimi delam in tudi do raziskovanja, kjer z globjim, bolj čuječim načinom razumem stvari, ki jih berem in pišem.

Izkušnje na področju čuječnosti

  • udeleženka 8-tedenskega programa čuječnosti – program MBSR leta 2014 (City yoga center); izvajalka: mag. Tjaša Šubič, dr. med, spec. interne medicine
  • udeleženka 5-dnevne delavnice The Place of the Unconscious in Mindfulness leta 2014 na Univerzi Sigmunda Freuda v Parizu
  • 6-dnevno izobraževanje za učitelje čuječnosti prve stopnje (ang. Teacher Training Retreat Level 1), september 2014, IPSA v sodelovanju z Univerzo v Bangorju, UK. Izvajalki: Eluned Gold in Melita Košak
  • ohranjanje prakse čuječnosti v skupinah Društva za razvijanje čuječnosti
  • izvedba predavanja za dodiplomske študente Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pri predmetu Javno zdravje leta 2015
  • vodenje delavnic za čuječnost od leta 2015