Taja Džambasović
univerzitetna diplomirana pravnica, specializantka integrativne transakcijske analize

E-naslov: taja.dzambasovic@gmail.com

Telefon: 040 838 631

Predstavitev

Kot vsaka pot je tudi moja precej pisana in pestra. Za to sem seveda hvaležna, saj me je ta pripeljala do poklica, ki ga končno lahko opravljam s srcem. Na tej poti sem končala tudi študij prava ter posledično veliko svojega časa preživela v delu za računalnikom in med papirji. Ker sem po naravi družabna in energična, me delo z ljudmi polni in daje boljši stik s seboj. Psihoterapijo vidim kot poklic, ki je dinamičen in poln novih izzivov in presenečenj. Tako tudi moje življenje postaja mozaik v katerem postajam veliko bolj prisotna in živa.

Preden sem na svojo pot prišla, sem se dela lotila tako doma kot v tujini, to pa je vključevalo precej različna področja. Skozi boljše in slabše izkušnje sem lahko prišla do zaključka, da mi delo z ljudmi predstavlja večjo srečo. Skozi proces lastne izkušnje v psihoterapevtskem procesu (250 + ur), ki ostaja del mojega življenja še danes, sem dobila boljši vpogled vase ter želela to izkušnjo deliti tudi z drugimi. Tako sem se vpisala na Univerzo Sigmunda Freuda, kjer sem končala propedevtiko, ter se po zaključku usmerila v psihoterapevtsko smer integrativne transakcijske analize v okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje. Tedaj sem s strani Inštituta dobila tudi zeleno luč za delo.

S prakso čuječnosti sem se formalno srečala v okviru študija, seveda pa sem prakso neformalno izvajala že mnogo prej. Kasneje sem namreč spoznala, da sem jo največkrat uporabljala prav v gibanju, kjer sem lahko lažje prišla v stik s seboj, ter si tako pomagala predvsem pri regulaciji močnejših čustvenih stanj. Zame je čuječnost orodje, ki mi omogoča, da bolj jasno vidim svoje želje in upe ter tako tudi lažje sprejmem, ko ti niso srečani. Vsekakor je moja kapaciteta videti sebe takšno kot sem in se sprejeti v različnih okoliščinah zaradi čuječnosti veliko večja. Prav zaradi tega sem lahko zgradila bolj pristen odnos z drugimi, pri katerem lahko sprejmem različnost in pisanost kot lep del življenja in ne le kot stresor, ki ga je potrebno preživeti. Vsekakor s temi orodji zaznavam in čutim več, istočasno pa imam s tem tudi večjo moč in kontrolo v svojem življenju. Vse našteto mi pomaga tudi pri delu s klienti, saj je čuječnost tehnika, ki jo redno uporabljam pri svojem delu. Tako se v sklopu psihoterapije klient lahko nauči veliko o sebi, predvsem preko orodij, ki jih ponuja čuječnost.