Prejeli status “nevladna organizacija v javnem interesu”

Status v javnem interesu
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pozitivno odgovorilo na našo vlogo in nam z dnem 7. 12. 2018 podelilo “status nevladne organizacije v javnem interesu” na področju vzgoje in izobraževanja. Komisija je ugotovila, da Društvo izpolnjuje pogoje za podelitev statusa, vključno z izkazovanjem pomembnejših dosežkov, in sicer:
  • da vsako leto izvede najmanj 200 ur različnih oblik neformalne vzgoje in izobraževanja;
  • da razvija in izvaja programe in projekte, ki so namenjeni ranljivim skupinam;
  • da ima vsako leto najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem in avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih je izvedlo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.
Status v javnem interesu nam prinaša številne koristi:
  1. Možnost neposrednega zbiranja donacij iz dela dohodnine.
  2. Brezplačna pravna pomoč.
  3. Oprostitev upravnih taks.
  4. Možnost brezplačne uporabe državnih in občinskih nepremičnin.
  5. Prednost (dodatne točke) pri pridobivanju javnih sredstev iz državnega proračuna na podlagi razpisov.
  6. Družbeni status, ki odpira vrata pri drugih organizacijah in pripomore k prepoznavnosti.

Z vstopom v novo leto se veselimo novih izzivov in nadaljujemo s poslanstvom “širiti razumevanje, raziskovanje in prakso čuječnosti med posamezniki, v organizacijah in v skupnosti”. Hvala za vašo podporo!

Objavi komentar

Print your prijavnica