Pomen psihosocialne podpore

Pomen psihosocialne podpore

Uspešni na razpisu MJU

Ministrstvo za javno upravo je 20. avgusta 2018 odobrilo vlogi Društva za razvijanje čuječnosti na Javnem razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva. V sodelovanju s partnerjem Zavod Odprta dlan Trbovlje tako začenjamo projekt “Pomen psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom“.

Opis projekta

Stres je ključen dejavnik tveganja za pojav duševnih motenj, kot so anksioznost, depresija, izgorelost in različne oblike zasvojenosti. Prav tako negativno vpliva na uspešnost zdravljenja in lajšanja kroničnih bolezni, ki so tudi same vir psihičnega stresa (npr. rak, fibromialgija). Posebej ranljiva skupina, ki se v obdobju odraščanja sooča s stresom, so tudi otroci in mladostniki ter njihove družine.

Pomen psihosocialne podpore

S projektom naslavljamo naslednje družbene probleme: (a) psihosocialni vidiki so pri zdravljenju kroničnih bolezni pogosto spregledani; (b) osebam, ki se soočajo z duševnimi motnjami in kroničnimi boleznimi, primanjkuje psihičnih in socialnih virov za soočanje z njimi; (c) sistem javnega zdravstva je na tem področju podhranjen in neprimerno financiran, kar ne omogoča dostopa do storitev tistim, ki jo potrebujejo, (d) nevladni sektor je na tem področju razdrobljen in ne nudi celovite podpore.

Probleme bomo reševali z (a) ozaveščanjem o pomenu psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom; (b) promocijo različnih oblik psihosocialne podpore; (c) pridobivanjem novih finančnih virov, ki bodo omogočali trajnost delovnih mest in sofinanciranje programov psihosocialne podpore ter (d) povezovanjem organizacij s sorodno vizijo delovanja za izvedbo skupnih zagovorniških akcij na lokalni ravni.

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo

Projektni partner je Zavod Odprta dlan Trbovlje

Objavi komentar

Print your prijavnica