Povabilo k članstvu v Strokovni svet Društva za razvijanje čuječnosti

V skladu s Pravilnikom o delovanju Strokovnega sveta Društva za razvijanje čuječnosti, ta mesec objavljamo razpis za članstvo v Strokovnem svetu.

Svet je strokovno-posvetovalni organ Društva, ki je odgovoren Upravnemu odboru. Opravlja naslednje naloge:
– obravnava strokovna vprašanja članov Društva in delovnih skupin ter jih usmerja;
– se odziva na aktualne dogodke v družbi in se do njih opredeli;
– predlaga razvoj novih oblik s področja izobraževanj, predavanj, študijskih potovanj, javnih tribun in drugih študijsko-organizacijskih dejavnosti s področja dejavnosti Društva;
– podaja mnenje glede sodelovanja z zunanjimi izvajalci in sorodnimi organizacijami, tako da ocenjuje skladnost njihovega delovanja z nameni in cilji Društva;
– podaja mnenje o imenovanju prostovoljcev in zaposlenih v posamezne nazive, ki so del strokovno-izobraževalne dejavnosti Društva;
– podaja mnenje za podeljevanje priznanj in certifikatov.

Člani se srečujejo dvakrat letno na rednih sejah Strokovnega sveta, ter po potrebi na izrednih.

Na razpis se lahko prijavijo vsi člani Društva za razvijanje čuječnosti, ki imajo status »učitelj čuječnosti v izobraževanju« ali »učitelj čuječnosti«. Upravni odbor potrdi vse člane, ki ustrezajo kriteriju iz prejšnjega odstavka. Temu ustrezno se prilagaja število vseh članov v svetu za posamezno mandatno obdobje. Mandatno obdobje člana v svetu je 2 leti.

Rok za kandidaturo je sreda, 14. december 2022, nov mandat članstva nastopi z dnem 15. december 2022.

Objavi komentar

Print your prijavnica