Čuječnost kot del šolskega sistema

Po svetovnem spletu je pred nekaj tedni zaokrožila odlična novica. Iz britanske vlade so sporočili, da bodo učenci v 370 angleških šolah začeli vaditi čuječnost oziroma se spoznavati z njenimi principi kot del študije za izboljšanje duševnega zdravja mladih. Študija bo predstavljala podlago za dolgotrajnejše rešitve in morebitno razširitev tradicionalnega učnega načrta z novim predmetom: čuječnost.

Koncepte in vaje čuječnosti sicer v obliki dodatnih in interesnih aktivnosti poučujejo že v mnogih šolah po svetu, pa vendar je namera britanske vlade po obsežni praktični študiji ena izmed prvih v Evropi. V sporočilu za javnost so napovedali, da je cilj vlade sodelovati z najrazličnejšimi strokovnjaki s področja duševnega zdravja, ki bi učencem lahko pomagali pri razvoju zavedanja, z njimi vadili tehnike sprostitve, jih naučili dihalnih tehnik ter drugih metod, ki bi jim pomagale pri zavedanju in regulaciji čustev. Tovrstne študije in poskusi so po mnenju britanske vlade ključni za izboljšanje našega razumevanja, kako lahko otrokom praktični, preprosti nasveti in vaje pomagajo, če se jih naučijo dovolj zgodaj. Dodajajo, da je študija, ki bo trajala do leta 2021, ena največjih tovrstnih raziskav na svetu.

Ko duševno zdravje otrok pristane na politični agendi

Zanimanje za duševno zdravje otrok se je povečalo predvsem v zadnjih dveh letih, ko je postalo pomembna politična tema. V javnem diskurzu je bilo mogoče zaznati spremembo prevladujočega odnosa do te teme, ko se je tematika začela redno pojavljati v govorih Therese May. »Kot vemo, se polovica vseh duševnih bolezni, začne pri 14 letih ali še prej – in pri mladih, ki preživijo več časa na spletu, se bodo napetosti v duševnem počutju le povečale. Zato moramo nujno ukrepati,« je povedala v enem izmed televizijskih nastopov.

Sedanja pobuda vlade tako nadgrajuje več kot desetletje dela, ki so ga opravile različne organizacije in strokovnjaki na področju čuječnosti. Že danes tako obstaja več kot 5000 usposobljenih učiteljev, ki v okviru razširjenega programa in dopolnilnih dejavnosti v Veliki Britaniji izvajajo programe čuječnosti za učence.

Depresija in anksioznost

»Kot družba smo veliko bolj odprti glede našega duševnega zdravja kot kadarkoli prej, vendar je sodobni svet prinesel nove pritiske za otroke,« je dejal britanski sekretar za izobraževanje Damian Hinds. Meni, da je potrebno tematiko duševnega zdravja otrok naslavljati že ob vstopu v šolo in da so vprašanja duševnega zdravja, dobrega počutja in sreče temeljna.

Oblikovanje pobude je potekalo več mesecev in sicer na podlagi raziskave, ki jo je naročila nacionalna zdravstvena služba. Raziskava je ugotovila, da je eden od osmih otrok v Angliji, starih med 5 in 19 let, trpel za vsaj eno duševno motnjo v času ocenjevanja v letu 2017. Raziskava je pokazala tudi povečanje stopnje duševnih motenj pri otrocih od 5 do 15 leta starosti – v 2017 se je delež le-teh povečal na 11,2 odstotka glede na leto 1999, ko je znašal okrog 9 odstotkov. Najpogostejše težave otrok in mladostnikov so povezane z depresijo in anksioznostjo, pri čemer so glede na številne raziskave še posebej izpostavljena dekleta.

Duševna kriza za otroke …

Projekt britanske vlade je naletel na izjemen val odobravanja, podprle so ga tudi številne nevladne organizacije in civilne iniciative. Imran Hussain, direktor britanske dobrodelne organizacije Action for children je današnje stanje na področju duševnega zdravja otrok poimenoval »duševna kriza za otroke«. Pravi, da v svoji službi vsak dan vidijo otroke in najstnike, ki se trudijo spoprijeti z in prilagoditi vedno bolj kompleksnemu sodobnemu svetu – soočajo se s stvarmi, kot so intenziven pritisk v šoli, ustrahovanje ali težave doma, težave v medvrstniških odnosih… vse ob bombardiranju z informacijami preko socialnih omrežij in medijev. »Projekti kot je uvedba čuječnosti v šole, lahko zmanjšajo stisko, bolečino in tesnobo, ki jo doživljajo mnogi mladostniki.« Projekt je tako izrazito preventivne narave, ki pa podpira tudi intenzivnejše obravnave čustvenih motenj in bolezni.

… in čuječnost kot del rešitve

Kljub ambiciozno zastavljenem programu vključitve široke populacije, pa je sama vsebina naletela tudi na nekaj kritik. Po mnenju članov britanske vlade, ki so do programa skeptični, naj bi se program preveč osredotočal na obravnavanje čustvenih težav in ne na njihovo preprečevanje. »Videti je, da je vloga preventive manjkajoča povezava pri oblikovanju boljše podpore otrokom in mladim, zlasti v zgodnjih letih,« so zapisali.

Strokovnjaki na področju javnega zdravja in duševnega zdravja otrok pa so prepričani, da je program izredno pomemben korak v pravo smer in bo ponudil več kot le hitre recepte za obvladovanje čustvenih težav.

Doktorica Jessica Deighton, izredna profesorica za duševno zdravje otrok in psihološko blagostanje na Univerzi v Londonu, ki vodi vladni program uvajanja čuječnosti v šole, je dejala, da moramo iskati dolgoročne rešitve, zmanjšati stigmo v zvezi z duševnim zdravjem in na splošno otroke, starše, učitelje in strokovne delavce opismenjevati o pomenu in skrbi za duševno zdravje. Čuječnost je po njenem mnenju ključen koncept, ki lahko ponudi vse to. Program vključuje usposabljanje učiteljev, ki poteka praktično na primerih, skozi učenje različnih vaj, metod in tehnik ter delo s strokovnjaki na pedagoškem in psihološkem področju.

Nedavna študija Moja odpornost v mladosti (MYRIAD), ki so jo izvajale univerze v Oxfordu, Cambridgeu in UCL je pokazala, da metode in tehnike, ki temeljijo na čuječnosti zanesljivo vplivajo na širok razpon kazalnikov pozitivnega psihološkega, socialnega in fizičnega počutja ter razcveta pri otrocih in mladostnikih.

Pa pri nas?

Čuječnost v šolah je inovativen projekt, ki smo ga v Društvu za razvijanje čuječnosti pričeli razvijati v letu 2016. Z njim želimo prispevati k uvajanju čuječnosti na področje izobraževanja tudi pri nas.

Projekt Čuječnost v šolah je sestavljen iz dveh delov: program za učitelje (1. faza programa) in program za učence (2. faza programa, v razvoju). Trenutno poteka prva faza projekta, kjer šolskim kolektivom nudimo predstavitvene delavnice čuječnosti in osemtedenske uvodne tečaje čuječnosti za manjše, zaprte skupine učiteljev (osem tednov zapored, enkrat tedensko, posamezno srečanje traja od 2 do 2,5 ure v skupini 8-12 udeležencev). Udeleženci spoznavajo temeljne vaje za razvijanje čuječnosti in tehnike za srečevanje z občutki, ki jih doživljamo kot neprijetne. Ob podpori mentorja in ostalih članov skupine posameznik razvija spretnost čuječnosti in jo vnaša v vsakdan.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.cujecnost.org/cujecnost-v-solah/

Tako v Društvu sledimo sodobnim trendom znanstvenih raziskav na tem področju in ustvarjamo nove programe, za katere verjamemo, da so danes in bodo še v prihodnosti pomemben dejavnik pri uvajanju čuječnosti v pedagoški proces in na ta način učinkovit pristop pri skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Objavi komentar

Print your prijavnica