Meditacija ni stanje brez misli

Meditacija

 

O meditaciji obstajajo raznolike predstave, ki nam lahko jemljejo pogum pri raziskovanju te prakse. Ena takih je, da gre pri meditaciji za doseganje stanja brez misli. Tak poskus nadzora lastnega uma je praviloma neuspešen. Stopnjuje se v borbo s samim seboj, ki se prepogosto konča z dvomom, ali sploh zmoremo meditirati.

Meditacija

Ko med meditacijo začnemo prepoznavati lastne misli, je to v resnici dober znak. Namen meditacije namreč ni doseganje nekega posebnega stanja, ampak zgolj razvijanje sprejemajočega zavedanja lastnega doživljanja, ne glede na njegovo vsebino in dejavnost. V naravi našega uma je, da aktivno ustvarja nove in nove misli. Pri meditaciji si tako dajemo priložnost, da skozi lastno izkušnjo prepoznavamo, kako naš um deluje. Škoda bi bilo, da bi tako pomemben del naših življenj, kot je mišljenje, preprosto izpustili iz prakse zavedanja.

Kako med meditacijo pristopiti k mislim?

Dobra prispodoba za drugačen način pristopa k mislim so oblaki na nebu. Podobno kot oblaki prihajajo in izginjajo z neba, tako se lahko misli gibljejo preko polja naše zavesti. Morda opazimo, kako želi um včasih slediti našim mislim in se izgubi v njih, ali pa spet drugič, se od njih odmakne in jih opazuje; kako ga določene misli privlačijo, spet druge pa odbijajo. Kako neprestano potuje od ene k drugi misli. Vse ta opažanja nakazujejo na prisotnost zavedanja, ki je osrednji namen pri meditaciji.

Kadarkoli opazimo, da nas je tok misli odnesel s seboj, da so nas misli prevzele in da nismo več opazovalec misli – še posebej v primeru, če so te za nas v tem trenutku pretežke, se lahko odločimo: (a) da se vrnemo k opazovanju misli in miselnega procesa ali (b) da v svoje zavedanje ponovno sprejmemo občutenje dihanja in telesa, ki nas prav tako privedeta nazaj v sedanjost.

Pozorni smo tudi na to, kako sočutni zmoremo biti s seboj in svojim doživljanjem, medtem ko opazujemo misli. Meditacija je tudi vaja v nenasilju. Pri tem se lahko opomnimo na namero opuščanja sodb, ko vse ne gre po načrtih – in praviloma je temu tako. Morda lahko v danem trenutku znova prepoznamo način, da k doživljanju pristopimo z radovednostjo, vključno do lastnih sodb in nezadovoljstva.

Pri meditaciji nam lahko pomagajo tudi vodene vadbe, ki jih najdete tukaj.

Objavi komentar

Print your prijavnica