Poročilo z okrogle mize Čuječnost in psihoterapija

V ponedeljek, 14. oktobra, smo se družili ob okrogli mizi z naslovom Čuječnost in psihoterapija v organizaciji Društva za razvijanje čuječnosti. Gostje okrogle mize so bili psihoterapevti različnih usmeritev, ki pa se tako v osebnem življenju kot strokovno ukvarjajo tudi s prakso čuječnosti: mag. Miran Možina, psihiater in sistemski psihoterapevt, doc. dr. Vita Poštuvan, psihologinja in vedenjsko-kognitivna terapevtka, prof. dr. Borut Škodlar, psihiater in psihoterapevt, ter prof. dr. Gregor Žvelc, specialist klinične psihologije in psihoterapevt. Okroglo mizo je povezovala dr. Tina Košir.

Pomen psihosocialne podpore

Okrogla miza je potekala v sklopu projekta “Pomen psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom“, ki ga izvajamo v sodelovanju s projektnim partnerjem Zavod Odprta dlan Trbovlje. S projektom naslavljamo širše družbeno problematiko, in sicer, da so psihosocialni vidiki pri zdravljenju kroničnih bolezni pogosto spregledani, ter da osebam, ki se soočajo z duševnimi motnjami in kroničnimi boleznimi, primanjkuje psihičnih in socialnih virov za soočanje z njimi. Prav tako naslavljamo dejstvo, da je sistem javnega zdravstva na tem področju podhranjen in neprimerno financiran, kar ne omogoča dostopa do storitev tistim, ki jo potrebujejo.

Okrogla miza je v tem kontekstu potekala kot del ozaveščanja o pomenu psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom ter kot promocija različnih oblik psihosocialne podpore.

Čuječnost znotraj psihoterapevtske obravnave

Vzdušje je bilo prijetno in občutek je bil, da smo se na kupu zbrali enako misleči. Dotaknili smo se različnih področij povezanosti med čuječnostjo in psihoterapijo. Zanimive so bile osebne izkušnje gostov ter njihova pot raziskovanja čuječnosti. Čuječnost je lahko del psihoterapevtske obravnave, ne glede na to, iz katere psihoterapevtske šole izhaja psihoterapevt. Terapevti jo lahko uporabljajo na način, da učijo kliente biti bolj prisotni v njihovem vsakdanjem življenju ter da se izpostavljajo stiku s samim seboj. Lahko pa je čuječnost prisotna v psihoterapevtskem odnosu tudi prek terapevtove osebne prakse – terapevt, ki prakticira čuječnost, bo namreč lahko bolj v stiku s samim seboj in klientom tekom psihoterapevtske obravnave. Pri tem je potrebno poudariti, da je tako pri psihoterapiji kot tudi pri čuječnosti pomembno, da je oseba, ki predaja znanje, za to ustrezno izobražena.

Čuječnost in družbeni aktivizem

Dotaknili smo se tudi kritike čuječnosti in sicer se v zadnjem času čuječnosti očita, da spodbuja posameznika k prevelikemu konformizmu v družbi, da se pozameznik osredotoča le nase in se posledično ne ukvarja z družbo, družbenimi spremembami in do njih ni kritičen. Gostje so zatrdili, da je to tematika, o kateri je vredno govoriti, da pa se to ne tiče le prakse čuječnosti ampak tudi psihoterapije in psihologije.

Na eni strani je morda res, da se s tem, ko posameznik dela na sebi, ukvarja s čuječnostjo in psihoterapijo, bolj usmerja vase in je slednje individualistični proces. Po drugi strani pa lahko posameznik pride prek čuječnosti v večji stik s samim seboj, s svojimi potrebami, ter opazi, da mu morda nekaj v družbi ne ustreza, da so potrebne določene spremembe ter posledično zavzame bolj aktivistično držo. S čuječnostjo prav tako razvijamo prijaznost in sočutje do sebe in drugih, kar se lahko prenese tudi na širšo okolico. Vprašanje torej ni tako črno belo in je vredno nadaljnjega razmisleka in raziskovanja.

Vsekakor sta čuječnost in psihoterapija tesno povezani in lahko bi o tem govorili še in še. Tudi v prihodnje pozdravljamo takšna srečanja, kjer se zberejo strokovnjaki ter delijo svoja znanja in izkušnje z laično ter strokovno javnostjo.

Projekt “Pomen psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom” sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo

 

Projektni partner je Zavod Odprta dlan Trbovlje

 

 

 

 

Objavi komentar

Print your prijavnica