Projekt Čuječnost v šolah v letu 2018

Srčne veščine med šolske klopi

 

Namen programa

Namen programa je učitelje ter druge strokovne delavce seznaniti s prakso, s katero lahko pomembno vplivajo na stopnjo doživetega stresa, zavestno sooblikujejo medosebne odnose ter razvijajo sočutno skrb zase. Izkušnje kažejo, da je učiteljski poklic en izmed najbolj stresnih poklicev. Stres in izgorelost učiteljev se kaže tako na osebnem počutju in zdravju, kot na poklicni ravni. Pogosto in intenzivno doživljanje stresa pomembno vpliva tudi na odnose, ki jih učitelj vzpostavlja z učenci, starši in sodelavci.

Razvijanje odprtega in sočutnega prepoznavanja lastnega doživljanja pri učiteljih se je izkazalo kot pomemben korak k zmanjševanju poklicnega stresa. Prepoznavanje ter čuječno zavedanje lastnih notranjih procesov je osnova za osebnostne, doživljajske in čustvene spremembe. Z razvijanjem zavedanja in prijaznega sprejemanja lastne izkušnje lahko učitelj pomembno vpliva na izraz svoje odnosne kompetentnosti. Ta je eden od bistvenih elementov kvalitetnega poučevanja ter nenazadnje harmoničnih odnosov s soljudmi.

S programom za učitelje sledimo izkušnjam iz tujine. Uvajanje čuječnosti v šolski prostor naj se začne pri učiteljih, v njihovi lastni skrbi za duševno blagostanje. Tako učitelj s svojim delovanjem in prisotnostjo zrcali vedenjske namene in čustvena stanja v medosebnih odnosih. Učitelj z vzpostavljeno lastno prakso čuječnosti lahko nadalje posreduje prakso čuječnosti otrokom.

Srčne veščine med šolske klopi

Kaj ponuja program?

Preko vaj čuječnosti, teoretičnih vsebin ter raziskovalnega pogovora o doživljanju udeleženci v osmih zaporednih tedenskih srečanjih postopoma razvijajo lastno čuječno zavedanje, vključno z zmanjševanjem stresa, tesnobe in depresivnosti. Udeleženci programa lahko pričakujejo, da bodo spoznali osnovne vaje čuječnosti, imeli bodo možnost vzpostaviti lastno prakso čuječnosti v varnem okolju.

Opravljanje domače vadbe ob avdio posnetkih ter teoretične vsebine, ki so podprte s tedenskim gradivom, pripomorejo k razvijanju boljšega zavedanja lastnega doživljanja. S krepitvijo bolj jasnega ter hkrati prijaznega zaznavanja duševnih procesov in telesnih senzacij lahko posameznik hitreje prepozna fizično in psihično preobremenjenost. Hkrati razvija strategije, ki pomembno vplivajo k znižanju negativnega stresa, k boljšemu duševnemu počutju in boljšemu obvladovanju lastnega življenja.

Tečaj je psihoedukativne narave. Vloga vodje tečaja je, da udeležencu pomaga poglabljati prepoznavanje lastnega doživljanja ter je v pomoč pri prepoznavanju in vzpostavljanju drugačnega, čuječnega povezovanja z lastno izkušnjo. Raziskovanje osebne izkušnje udeleženca je povsem prostovoljno. Da se takšno raziskovanje lahko zgodi, je v skupini najpomembnejša zaupnost, ki je temelj medosebnih odnosov. Osebna praksa čuječnosti, ki jo udeleženci opravljajo izven ur tečaja pa je tisti bistveni element, ki vodi do spremembe.

Program Čuječnost v šolah – program za učitelje smo v letu 2018 izvajali v Osnovni šoli Dravlje. Skupaj z Mestno občino Ljubljana, ki je preko razpisa Urada za preprečevanje odvisnosti sofinancirala projekt, smo zainteresiranim učiteljicam iz OŠ Dravlje omogočili, da so program obiskovale z manjšim prispevkom šole. Program je vodila Katarina Cerar Bajde.

Objavi komentar

Print your prijavnica