Na čuječnosti temelječa psihoterapija

Zadnjih nekaj desetletij se je zanimanje za čuječnost razširilo po celotni družbi, tako v zdravstvu, šolstvu, športu in v poslovnem svetu, kot tudi v psihoterapiji. Pravzaprav je to najhitreje rastoče področje celostne skrbi za duševno zdravje. Čuječnost je veščina, ki jo lahko uporabljajo terapevti različnih modalitet (npr. psihodinamske, kognitivno vedenjske, interpersonalne …) pri delu s klienti, ki poročajo o depresivnih stanjih, anksioznosti in travmah, ali pa se soočajo z odvisnostjo.

Čuječnost kot pozitiven vir za terapevta

Terapevtova lastna praksa čuječnosti je temelj na čuječnosti zasnovane psihoterapije (ang. mindfulness-based psychotherapy). S pomočjo formalnih vaj (meditacije) in neformalnih vaj, ki jih izvaja v vsakdanjem življenju, bo terapevt v terapevtski prostor vnesel več polne prisotnosti, tudi če veščin čuječnosti klientu ne bo niti predstavil.

Zadnje raziskave kažejo, da terapevti, ki vadijo čuječnost in meditacijo, kasneje in redkeje občutijo močno povečan stres na delovnem mestu, ki sicer lahko pozroči izgorelost. Prav tako bolje sprejemajo sami sebe, so do sebe bolj sočutni in skrbijo za svoje dobro počutje. Terapevti, ki so bili udeleženi v raziskavi, poročajo tudi o izboljšanju odnosov s klienti, opažajo večjo zmožnost občutenja empatije ter povečano zmožnost polne prisotnosti.

Terapevtom čuječnost pomaga, da se uglasijo s svojim notranjim doživljanjem, kar izboljša tudi njihovo uglašenost s klientom. Dopušča jim, da prepoznajo in zmanjšajo intenzivnost svojih osebnih doživljanj, zato se lahko bolj empatično in učinkovito odzovejo na vsebino, ki jo klient prinaša. Z drugimi besedami, pomaga jim ostati v stiku s sabo in izboljša zmožnost poglobljenega poslušanja. V praksi to imenujemo iskanje »sidra«. Tako imenujemo občutek, ko se vračamo k zavedanju dihanja vsakič, kadar nam misli začnejo uhajati drugam. Vzpostavljanje stika s svojim »sidrom« pomeni izstop iz miselnega toka, ki nas vodi v preteklost ali prihodnost, ter vračanje v trenutek tukaj in zdaj, v sedanjost. Z ozaveščanjem in umirjanjem misli je menjava pozornosti lahko pomembna podpora v terapevtskem odnosu, še posebej, kadar je prisotna močna čustvena reakcija.

Čuječnost kot način za poglobitev terapevtskega odnosa

Toplina. Odprtost. Sočutje. Empatija. Umirjenost. Prožnost. Pripravljenost za sodelovanje. Vadba čuječnosti lahko tako terapevtom kot klientom pomaga, da te veščine razvijejo in jih vnesejo v terapevtski odnos.

Pri čuječi meditaciji razvijamo tri ključne spretnosti: koncentracijo ali usmerjeno pozornost, čuječnost oziroma nepresojajoče opazovanje ter sočutno sprejemanje.

Najprej treniramo svoj um tako, da zožamo pozornosti na en, specifičen del izkušnje, kot je na primer občutek dihanja, ki ga lahko zaznamo tik pod svojima nosnicama. Kot rečeno, je ta spretnost zelo uporabna med samim terapevtskim srečanjem, saj nam pomaga ostati prisoten in povezan s tem, kar se na srečanju dogaja.

Z nepresojajočim opazovanjem svoje čute razširimo na celotno doživljanje fizičnih občutkov, misli, čustev in zvokov v tistem trenutku, ko se pojavijo in jih opazujemo takšne kot so.  Z razvijanjem te veščine izboljšamo našo sposobnost opazovanja in prisotnost pri vsem, kar se lahko pojavi, tudi če gre za težke in boleče občutke. Čeprav smo izgubljeni in zmedeni, nam terapevt lahko pomaga, da se vrnemo k sebi že zgolj s postavljanjem nekaj ključnih vprašanj, namenjenih boljšemu zavedanju. Na primer: Kaj se dogaja prav zdaj? Lahko ostanete s tem, kar se dogaja? Ali lahko vdihnete v to, kar se dogaja? Ali dihate s tem, kar se v tem trenutku dogaja?

Z razvijanjem sočutnega sprejemanja lahko zmanjšamo odpor do bolečih izkušenj in čustev ter povečamo našo pripravljenost za to, da jih sprejmemo oziroma opustimo. Omogoča nam, da stopimo korak nazaj ter vidimo misli in občutke le kot misli in občutke, ne pa kot dejstva. Lahko se manj identificiramo z bolečimi mislimi in občutki, saj jih vidimo le kot obiskovalce, ne več kot nekaj, kar nas definira. Terapevt tako pomaga ne le kot nekdo, ki obvlada veščino čuječnosti, temveč kot nekdo, ki klienta vodi skozi vnaprej določena vprašanja: Kako ste povezani s to bolečo izkušnjo? Kako lahko glede na vašo zgodovino razumete, zakaj čutite tako kot čutite? Ste lahko prijazni do sebe, kadar preživljate težke čase?

Čuječnost kot orodje za klienta

Do pred kratkim terapevti, ki so se ukvarjali z vadbo čuječnosti, niso bili pripravljeni svojih klientov učiti čuječnosti. Raje so ta del prepuščali učiteljem meditacije in klientovim prizadevanjem izven terapevtskih srečanj. Dandanes vse več terapevtov ugotavlja, da bolj koristijo klientom in sebi, če te veščine uporabljajo in posredujejo znotraj terapije.

Ker se področje čuječnosti razvija in zori, se terapevti učijo, kako prilagajati posamezne prvine čuječnosti specifičnim potrebam različnih klientov. Namesto modela “vse za vsakogar”, psihoterapevti, ki izvajajo terapijo temelječo na čuječnosti, skušajo razumeti, kako so posamezne vaje namenjene različnim težavam posameznikov, kako jih lahko prilagodijo različnim okoliščinam in kako naj premagujejo ovire, ko se te pojavijo. Cilj psihoterapije, ki temelji na čuječnosti, ni ljudi spremeniti v predane meditatorje, ampak jim pomagati, da najdejo več ravnovesja, miru, prijaznosti in izpolnjenosti v življenju.

Članek povzet po:

Pedulla, T. (2015). What is Mindfulness-Based Psychotherapy? | By Tom Pedulla, LICSW in Arlington, MA. Pridobljeno 25.4.2019, iz https://healthypsych.com/what-is-mindfulness-based-psychotherapy/

**********************************************************************************************************************************

Spodaj vam ponujamo nekaj idej, kjer lahko preberete več na temo psihoterapije, ki temelji na čuječnosti:

Za terapevte:

  • Pollak, S., Pedulla, T., Siegel, R.: Sitting Together: Essential Skills for Mindfulness-Based Psychotherapy
  • Germer, C., Siegel, R., Fulton, P.: Mindfulness and Psychotherapy (Second Edition) 
  • Bien, T.: Mindful Therapy: A Guide for Therapists and Helping Professionals
  • Siegel, D.: The Mindful Therapist: A Clinician’s Guide to Mindsight and Neural Integration

Za kliente (posameznike):

  • Williams, M., Teasdale, J., Segal, Z. & Kabat-Zinn, J.: The Mindful Way Through Depression: Freeing Yourself from Chronic Unhappiness 
  • Orsillo, S. & Roemer, L.: The Mindful Way Through Anxiety: Break Free from Chronic Worry and Redeem Your Life 
  • Germer, C.: The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions 
  • Siegel, R.: The Mindfulness Solution: Everyday Practices for Everyday Problems
  • Peltz, L.: The Mindful Path to Addiction Recovery: A Practical Guide to Regaining Control Over Your Life

Objavi komentar

Print your prijavnica